Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
FKTK Klientu Skola FKTK Klientu Skola
Risku apdrošināšana

Risku apdrošināšana

Apdrošinoties pret kādu no riskiem, Tu pasargā sevi no teorētiski iespējamiem zaudējumiem vai vismaz mazini tos.

Kas ir jāzin?Kas ir risku apdrošināšana?

slēdzot apdrošināšanas līgumu, Tev ir pienākums sniegt visu apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, un Tu esi atbildīgs par šīs informācijas patiesumu;

apdrošinātājs var veikt apdrošināmā īpašuma apskati un izstrādāt nosacījumus, kas pēc rakstveida saskaņošanas būs Tev obligāti, un, ja tie netiek pildīti, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs ir tiesīgs atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

Tev izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus;

Tev jārēķinās, ka apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kas radušies, piemēram, kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma iedarbības dēļ, karadarbības, masu nemieru, streiku, valsts varas pieņemto aktu un veikto darbību dēļ, vides piesārņošanas vai saindēšanas dēļ, attiecībā uz eksploziju vai uguns drošību un ekspluatācijas un būvniecības normām noteikto prasību neievērošanas dēļ, kā arī telpās iekļuvušu nokrišņu vai notekūdeņu dēļ, tāpat arī ražotāja vai būvētāja pieļauto defektu dēļ, protams, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem;

piemēram, īpašuma apdrošināšanas gadījumā apdrošinātājs nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tavas ģimenes locekļu vai pārstāvju prettiesiskas rīcības dēļ, kā arī ja riska iestāšanos izraisījusi rupja neuzmanība un ja apdrošinātais objekts atradies ārpus polisē norādītās adreses vai atstāts zem klajas debess;

aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība par kādu bojātu vai pilnībā iznīcinātu kustamo īpašumu tiek samazināta par pašrisku, ja tā esat vienojušies līgumā;

par braukšanu bez OCTAA Tev kā mopēda vadītājam var uzlikt naudas sodu no 30 līdz 50 eiro, bet kā cita transportlīdzekļa vadītājam — no 85 līdz 120 eiro, savukārt par norīkojuma došanu kādai personai, lietot, piemēram, uzņēmuma transportlīdzekli bez OCTAA var uzlikt naudas sodu personai, kas atbildīga par šo transportlīdzekli no 280 līdz 430 eiro;

satiksmes negadījumā cietušajai personai vainīgās puses OCTAA polises devējs - apdrošināšanas sabiedrība - atlīdzina gan materiālos zaudējumus, gan arī morālo kaitējumu. Personai nodarīto  zaudējumu atlīdzības limits ir  5 000 000 eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita; tie var būt gan ārstēšanās izdevumi, gan darba nespējas kompensācijas, gan kompensācijas par morālo kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un ciešanām; atlīdzības limits mantai (visbiežāk automašīnai) ir līdz 1 000 000 eiro neatkarīgi no trešo personu skaita (trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kurai ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir nodarīti zaudējumi un pienākas apdrošināšanas atlīdzība);

ja Tevi kā satiksmes negadījumā cietušu personu neapmierina apdrošinātāja lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai neizmaksu saskaņā ar OCTAA noteikumiem, Tev ir tiesības lūgt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) sniegt atzinumu par apdrošinātāja lēmumu, un, pārbaudot Tavu sūdzību pēc būtības, LTAB pieņems lēmumu, kuram gan būs tikai rekomendējošs raksturs;

ja Tu ar auto, kuram nav OCTAA, esi izraisījis negadījumu, tad visi zaudējumi, kas radušies cietušajiem, sākotnēji tiek segti no LTAB līdzekļiem, taču regresa un tiesvedības ceļā vēlāk tiek piedzīti no Tevis kā neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.