Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir krājaizdevu sabiedrība?

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība (KKS) ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu finanšu pakalpojumus tikai saviem biedriem.

Par KKS biedru Tu vari kļūt, iegādājoties KKS pajas, un atšķirībā no bankas klienta Tev kā KKS biedram būs iespēja iesaistīties arī lēmumu pieņemšanā, taču neatkarīgi no piederošo paju skaita, Tev būs tikai viena balss. Tādējādi, ja Tu esi KKS biedrs, Tu vienlaikus esi gan tās īpašnieks, gan klients, jo KKS pieder biedriem un tikai biedri var saņemt tās pakalpojumus. 

 

Par konkrētās KKS biedru Tu vari kļūt, ja dzīvo noteiktās pašvaldības teritorijā, vai Tev pieder tajā nekustamais īpašums vai Tu veic aroddarbību vai komercdarbību šajā teritorijā. KKS biedrs var būt arī pati pašvaldība vai vairākas blakus esošas pašvaldības, ja tās noslēgušas sadarbības līgumu vai arī dažādu profesionālo biedrību, radošo organizāciju un arodbiedrību biedri.

KKS saviem biedriem piedāvā gan noguldījumu pakalpojumus, gan iespēju saņemt dažādu veidu aizdevumus un citus finanšu pakalpojumus. KKS darba mērķis atšķirībā no bankas darbības ir, balstoties savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principos, attīstīt tās biedros spēju kopdarboties, lai izveidotu izdevīgi pieejamus kredītresursus biedru privātajām vajadzībām, tādējādi sekmējot viņu labklājību. Turklāt, ja KKS strādājusi ar peļņu, tad tā var pieņemt lēmumu izmaksāt saviem biedriem arī ikgadējās dividendes.

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, un tas nozīmē, ka tagad, izmaksājot Tev procentu ienākumus, KKS ieturēs 10% kā nodokli un pārskaitīs to valsts budžetā.

Kas Tevi aizsargā:

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu valsts garantē Tavus noguldījumus KKS līdz 100 000 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka iespējamā Tavu noguldījumu nepieejamības gadījumā valsts Tev izmaksās noguldījumus līdz šim limitam.

Par NGF darbību lasi šeit

SVARĪGI! Uz Tavām KKS pajām gan neattiecas noguldījumu garantiju sistēmas aizsardzība, un tās nepieejamības gadījumā Tev neatmaksās.