Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir akciju sabiedrība?

Akciju sabiedrība ir uzņēmums, kura kapitālu veido katra akcionāra ieguldījums šīs sabiedrības daļās jeb akcijās akcija

Latvijā akciju sabiedrības pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 35 000 eiro. 

 

Latvijā akciju sabiedrību darbību regulē Komerclikums. Kad akciju sabiedrība nolemj savas akcijas kotēt regulētajā tirgū, tai saistošs ir Finanšu instrumentu tirgus likums, kas nosaka  kārtību regulētajā tirgū un šā likuma ievērošanu uzrauga FKTK

Ir divu veidu akciju sabiedrības – slēgtas un atvērtas.  Atvērtās akciju sabiedrības parasti piedalās regulētajā akciju tirgū, lai piesaistītu papildu kapitālu savai attīstībai, tādējādi dodot iespēju ikvienam veikt kapitālieguldījumu šajā sabiedrībā un kļūt par tās akcionāru. Savukārt slēgtās akciju sabiedrības nav publiski pieejamas citiem ieguldītājiem, tāpēc lai ieguldītu šādā sabiedrībā, būs privāti jāvienojas ar esošajiem akcionāriem.