Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir akciju atpirkšana?

Ikvienam akcionāram (vai vairākiem kopā) ir tiesības izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumus pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem un dažos gadījumos arī pienākums to darīt, piemēram, iegūstot savā īpašumā tādu daudzumu akciju, kas nodrošina noteiktu apmēru balsstiesību. Jebkurā atpirkšanas piedāvājumā visiem akcionāriem ir līdzvērtīgas tiesības pārdot savas akcijas piedāvājuma izteicējam (-iem) par vienādu cenu, kuru ir apstiprinājusi FKTK. 

 

Ja piedāvājuma izteicēja(-u) mērķis ir iegūt akcijas tādā daudzumā, kas nodrošinātu ne mazāk kā 10% balsstiesību, tad ir iespējams izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Īstenojot šādu akciju atpirkšanas piedāvājumu, tā izteicējs (-i) sagatavo akciju atpirkšanas prospektu ar konkrētiem nosacījumiem un vienas akcijas cenu. Šo prospektu apstiprina FKTK. Brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu reglamentē Finanšu instrumentu tirgus likuma 67. pants

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums 

Ja kāda akcionāra īpašumā ir tik daudz akciju, ka tās nodrošina viņam vismaz 30% balsstiesību akciju sabiedrībā, tad viņam ir pienākums izteikt pārējiem akcionāriem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Šāds piedāvājums jāizsaka, lai aizsargātu mazākuma akcionāru intereses, piemēram, mainoties uzņēmuma vadības principiem. Tomēr, ja mazākuma akcionārs nav ieinteresēts pārdot savas akcijas šādā piedāvājumā, prognozējot, ka nākotnē uzņēmuma vērtība augs, tad viņam ir tiesības šīs akcijas nepārdot. Arī šajā akciju atpirkšanas piedāvājumā tā izteicējs (-i) sagatavo akciju atpirkšanas prospektu ar konkrētiem nosacījumiem un vienas akcijas cenu., ko apstiprina FKTK. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma nosacījumi un arī akciju cena ir spēkā tikai prospektā apstiprinātajā piedāvājuma termiņā. Pēc tā akciju cena atkal var mainīties. Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu reglamentē Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. pants

 

Galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums 

Savukārt, ja kāds akcionārs savā īpašumā ir ieguvis tik daudz akciju, ka tās nodrošina viņam 95% balsstiesību šajā akciju sabiedrībā, tad viņš kā vairākuma akcionārs var pieprasīt, lai pārējie akcionāri pārdod viņam visas tiem piederošās akcijas. Arī šajā gadījumā piedāvājuma izteicējs sagatavo akciju atpirkšanas prospektu, nosaka cenu, kuru apstiprina FKTK, taču atšķirība ir tā, ka mazākuma akcionāriem tagad nav tiesību atteikties pārdot savu akciju daļu. Īstenojot galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu un atpērkot visas publiski pieejamās akcijas, akciju sabiedrības īpašniekam ir likuma dota iespēja arī pavisam aiziet no regulētā tirgus. Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu reglamentē Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. pants