Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir emitenti un emisijas prospekts?

Emitenti ir tie uzņēmumi (arī personas), kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kurus uzrauga FKTK.

Emitentu saraksts ir pieejams FKTK mājas lapā.

Savukārt emisijas prospekts ir dokuments, kurā gadījumos, kad emitents vēlas izteikt publisko piedāvājumu, tiek apkopota visa nepieciešamā informācija par šo emitentu un plānoto akciju vai obligāciju emisiju.

Par publiskā piedāvājuma, kā arī sākotnējā publiskā piedāvājuma izteikšanu lasi vairāk šeit kas ir akciju emisija?