Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir kredītu reģistrs?

Latvijas Banka ir izveidojusi un kopš 2008. gada uztur Kredītu reģistru, kurā centralizēti tiek uzkrātas ziņas par visiem Latvijas kredītņēmējiem (bankās un krājaizdevu sabiedrībās), to galviniekiem, saistībām un saistību izpildes gaitu. Tādējādi Kredītu reģistrs ir kā papildu instruments finanšu stabilitātes nodrošināšanā, jo reģistrs dod iespēju tā dalībniekiem (informācijas sniedzējiem), t.sk. bankām un krāaizdevu sabiedrībām novērtēt ikviena aizņēmēja maksātspēju un saistību izpildes vēsturi, lai efektīvāk vadītu kredītriskus.

INFOGRAFIKA: Kas jāzina par Kredītu reģistru?

Ja vēlies noskaidrot, kāda informācija par Tevi apkopota Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā, kā arī ziņas par to, kurš reģistra dalībnieks un cik bieži ir pieprasījis informāciju par Tevi, tad Tev personiski ir jāierodas Kredītu reģistrā Rīgā, K. Valdemāra ielā 1b (vai Latvijas Bankas filiālē Liepājā), jāiesniedz rakstveida pieprasījums un jāuzrāda pase. Kredītu reģistrā esošās ziņas parasti saņemsi tajā pašā dienā, bet ziņu sagatavošana var aizņemt arī ilgāku laiku - reģistra noteikumos tam paredzētas piecas darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

Informācijas saņemšana par sevi