Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir Tava neto vērtība?

Ja esi ticis skaidrībā par saviem aktīviem (viss Tavs īpašums, kas pārvēršams naudā vai nes peļņu) un pasīviem (visi parādi un saistības), tad vari tikt skaidrībā par savu finansiālo neto vērtību jeb NET WORTH (angļu val.) šajā brīdī. 

Ja Tavu aktīvu vērtība ir lielāka par šā brīža saistībām, tad var uzskatīt, ka šobrīd esi finansiāli stabils un mazāk atkarīgs no ārējo apstākļu ietekmes. Gan aktīvi, gan pasīvi var mainīties dažādu apstākļu un Tavas rīcības ietekmē noteiktā laika periodā, tad mainās arī Tava neto vērtība, piemēram:

 24.06.2015. AKTĪVI

PASĪVI

Mājokļa vērtība 70 000 EUR

Hipotekārā kredīta atlikums 40 000 EUR

Uzkrājošā apdrošināšana 4 000 EUR

Kredītkartes parāds 2 000 EUR

Nauda kontā/nauda makā ~ 700 EUR

Auto līzinga atlikums 2 500 EUR

Automašīnas vērtība  ~ 4 200 EUR

 

Tava NETO vērtība: 78 900 – 44 870 = 34 400 EUR

 

24.06.2016. AKTĪVI

PASĪVI

Mājokļa vērtība 73 000

Hipotekārā kredīta atlikums 37 000 EUR

Uzkrājošā apdrošināšana 4 250 EUR

Kredītkartes parāds 800 EUR

Nauda kontā/nauda makā ~ 500 EUR

Patēriņa kredīts ceļojumam uz Indiju 4 000 EUR

Automašīnas vērtība ~ 3 700 EUR

Auto līzinga atlikums 1 700 EUR

Budas statuja ar dārgakmeņiem no Indijas ~ 1 500 EUR

 

Tava NETO vērtība: 82 950 EUR – 43 920 = 39 450 EUR

 

Šeit izglītojošs video (angļu val.) par neto vērtību: Video

Citi materiāli (angļu val.) par neto vērtību: What is your Net Worth?