Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir patērētāja tiesības?

Latvijā (un arī citur pasaulē) finanšu pakalpojumu sniedzēju stabilitāti un darbību uzrauga FKTK, bet banku klientu kā patērētāju (fizisko personu) tiesību aizsardzību nodrošina cita organizācija - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)

www.ptac.gov.lv

Lai izprastu šādas prakses pamatojumu, mazliet jāieskatās vēsturē. Tirgus ekonomikā ražošana un patēriņš veido sabiedrības ekonomisko pamatu, proti, ikviens no mums ir patērētājs un izmanto daudz un dažādus pakalpojumus, iegādājas preces, t.sk. banku, apdrošinātāju u.c. FKTK uzraugāmo finanšu institūciju pakalpojumus. Patērētāju tiesības pirmo reizi pasaulē tika oficiāli atzītas 1962. gadā ASV, kad prezidents Džons Kenedijs uzrunāja ASV Kongresu par nepieciešamību aizsargāt šīs lielākās ekonomiskās grupas intereses, jo "Mēs visi esam patērētāji".*

Tātad patērētāju tiesības ir īpaša tiesību joma, kas aptver daudzus ekonomikas sektorus, un visus patērētājus kopā aizsargā PTAC. Kurpju, naudas vai šokolādes pircēji visi ir vienlīdz patērētāji, un nebūtu lietderīgi dalīt šīs ekonomiskās grupas tiesību aizsardzību pa vairākām iestādēm. Tikai fiziskām personām patērētājiem ir šī privilēģija – savs tiesību uzraugs PTAC. Vairāk par Latvijas atbildīgo institūciju darbu sūdzību un strīdu izskatīšanā vari uzzināt KLIENTU SKOLAS sadaļā PIE KĀ TEV VĒRSTIES?

 

*Vairāk par patērētāju tiesību vēsturi un būtību PTAC direktores grāmatā - B. Vītoliņa "Patērētāju tiesību aizsardzības pamati", Zvaigzne ABC, 2015