Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir VUM?

Eiropas banku vienotā uzraudzība jeb oficiāli - Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) (Single Suprevisory Mechanism jeb SSM angļu valodā) ir finanšu uzraudzības sistēma, kas izveidota ar mērķi nodrošināt Eiropas banku sektora drošību un noturību. VUM ir būtiskākais topošās Eiropas Banku savienības elements. Šajā mehānismā tagad ietverta arī Latvijas banku sistēma. 

VUM sāka darbu 2014. gada. 4. novembrī, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) tieši pārņēma lielāko eirozonas banku uzraudzību un turpmāk nodrošinās to ciešā sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem.

Latvijas gadījumā ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga trīs šobrīd pēc aktīviem lielākās Latvijas bankas - Swedbank, SEB banku un ABLV Bank. Pārējo banku uzraudzība joprojām ir FKTK rokās.

Tevi kā bankas klientu šīs pārmaiņas Eiropas banku sistēmā neskar, jo jaunās prasības attiecas uz uzraudzības pasākumiem, nevis sniegtajiem pakalpojumiem.

Vairāk informācijas par šo sistēmu FKTK mājas lapā VUM un ECB mājas lapā Banking Supervision

Kas ir Eiropas Banku savienība, kuras sastāvdaļa ir VUM skaties šajā  INFOGRAFIKĀ