Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir Naudas skola?

Pirmajā mirklī varētu šķist, ka NAUDAS SKOLA ir mācību iestāde vai tālākmācības kursi kādiem interesentiem par naudu un tās aprites likumībām. Taču patiesībā NAUDAS SKOLA ir Latvijas Bankas izveidota izglītojoša vietne internetā - www.naudasskola.lv

Ekonomikas ABC piedāvā gan skolēniem, gan skolotājiem, gan ikvienam interesentam iespēju uzzināt ko jaunu vai pilnveidot savas zinības par naudu un tās lomu ekonomikā. 

Mūsu nacionālā valūta ir eiro, jo Latvija kopš 2014. gada ir eirozonas valsts. Tajā brīdī eirozonā jau bija Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija. 2015. gadā eiro zonai pievienojās arī Lietuva. Eirozonai nav pievienojušās tādas valstis kā Dānija, Lielbritānija un Zviedrija. 

Latvijas Banka ir eirosistēmas dalībniece, kurā ietilpst visu eirozonas valstu centrālās bankas. Šajā uzglītojošajā vietnē varēsi uzzināt arī par notikumiem eirozonā, kā arī izprast ekonomiskās likumsakarības Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Bankas izstrādātajās izglītojošajās spēlēs un video