Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir nauda?

Nauda, ko mēs ikdienā izmantojam, lai iegūtu kādu pakalpojumu vai preci, ir šīs preces/pakalpojuma materiālās vērtības ekvivalents jeb mērs. Tā kā mērinstruments parāda, cik daudz darba un izejmateriālu ieguldīts šajā precē un cik tā ir vērtīga. Tāpat kā cilvēks strādā, rada, izdomā kaut ko, un saņem atalgojumu. Ar šīs vērtības ekvivalentu jeb naudu Tu dodies pie citiem cilvēkiem, lai iegādātos kaut ko atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm.

Kopš seniem laikiem cilvēki ir apmainījušies ar precēm un pakalpojumiem, līdz pamazām ieviests šis vērtības mērs – nauda. Cilvēks var saņemt/iegādāties tik daudz, cik atļauj viņa paša veikuma vērtība. Nepieciešamības gadījumā arī naudu var nopirkt par naudu kā jebkuru preci, bet jau papildus piemaksājot par šādu pakalpojumu – naudas sagādāšanu.

Ikdienā lietojam jēdzienus – skaidra nauda, bezskaidra nauda, nacionālā valūta, ārvalstu valūtas u.c. Skaidra nauda ir tā, kas Tev pieejama šobrīd fiziskā veidolā – monētās vai banknotēs, bezskaidra nauda ir tā, kas nodotā glabāšanā kādam citam (visbiežāk Tavā bankas kontā), savukārt valūta ir naudas sistēma konkrētā valstī.

Latvijā līdz 2014. gadam nacionālā valūta bija lati, tagad – eiro, kas ir nacionālā valūta vēl 18 valstīs jeb eirozonā. Dodoties uz valsti ar citu valūtu, būs jāveic savas valūtas maiņa uz ārvalsts valūtu pēc noteikta kursa un samaksājot par šo pakalpojumu.

Par valūtu konvertāciju.

 Par naudas apriti lasi Latvijas Bankas mājas lapā

 

Grāmata "Naudas laiki Latvijā".