Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir procentu likme?

Vēsturiski likme ir ar savstarpēju norunu noteikts peļņas daudzums jeb iespējamais papildu ieguvums no kāda darījuma ar naudu.  Visbiežāk šo likmi izsaka procentos (%) no ieguldītās vai aizdotās summas.

Vārdu savienojums veidojies no angļu valodas līdzinieka - interest (daļa, tiesa) + rate (likme) kā mana/Tava interese par labuma lielumu no darījuma. Vienam ir nauda, un viņš to aizdod otram pret zināmu labumu. 

Izveidojoties komercbankām un turīgu cilvēku brīviem līdzekļiem koncentrējoties tajās, ir skaidrs, ka to īpašnieki vēlas nopelnīt no savas naudas aizdošanas citiem. Iespējamā ieguvuma daļas lielums (%) veidojas, izvērtējot brīvas naudas piedāvājumu un pieprasījumu tirgū pēc tās, darījumu starpnieka jeb komercbankas ieguvumu un arī potenciālā aizņēmēja individuālo riska līmeni, jo ir taču risks aizdoto naudu neatgūt.

Tev kā aizņēmējam jāzina, ka Tava kredīta likme tiek noteikta, ņemot vērā procentu likmi starpbanku tirgos (mūsu valstī visticamāk EURIBOR) + Tev individuāli piemēroto likmi (kurā ir aizdevēja peļņas daļa). 

Procentu likmju aktuālo statistiku vari redzēt Latvijas Bankas mājas lapā: Galvenās procentu likmes

Procentu likmes mājokļu jeb hipotekārajiem kredītiem vēl iedalās mainīgajā un fiksētajā likmē. Par to lasi Ābeces B daļā.