Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir finanšu pratība?

Finanšu pratība ir samērā jauns termins, kas tulkots no angļu valodas līdzinieka – financial literacy, pasaulē attīstoties uzskatam, ka jāveicina katra iedzīvotāja, katras mājsaimniecības izpratne par finanšu pasauli, tās piedāvājumiem un iespējamiem riskiem, jo finanšu pakalpojumi mūsdienās ir pieejami ikvienam cilvēkam.

Tādējādi finanšu pratība (lietpratība) ir gan zināšanas par finansēm, gan prasmes tās izmantot, izvēloties piemērotus pakalpojumus un veidojot savu finansiālo labklājību nākotnē.

Finanšu pratības jēdziens ir definēts Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā 2021.–2027. gadam šādi: "Finanšu pratība ir finanšu izpratnes, zināšanu, prasmju, attieksmes un uzvedības apvienojums, kas nepieciešams, lai pieņemtu optimālus finanšu lēmumus un panāktu indivīdu labklājību vai labbūtību."