Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir finanšu pratība?

Finanšu pratība ir samērā jauns termins, kas tulkots no angļu valodas līdzinieka – financial literacy, pasaulē attīstoties uzskatam, ka jāveicina katra iedzīvotāja, katras mājsaimniecības izpratne par finanšu pasauli, tās piedāvājumiem un iespējamiem riskiem, jo finanšu pakalpojumi mūsdienās ir pieejami ikvienam cilvēkam.

Tādējādi finanšu pratība (lietpratība) ir gan zināšanas par finansēm, gan prasmes tās izmantot, izvēloties piemērotus pakalpojumus un veidojot savu finansiālo labklājību nākotnē.

Latvijā finanšu pratība plašāk ir definēta dokumentā: Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2014–2020 (18. lpp.), kurā vari atrast skaidrojumus arī šādiem jēdzieniem – finanšu stabilitāte, finansiālā ilgtspēja, finanšu koncepcija, finanšu rīcības spēja u.c.

https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2019/07/LV-Finpratiba_STRATEGIJA_2018.pdf