Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir peļņa?

Peļņa ir starpība starp Taviem izdevumiem (piemēram, ziedu stādu pirkumam vai tikpat labi kāda uzņēmuma akciju, ieguldījumu apliecību iegādei) un ienākumiem, kurus iegūsti, realizējot (pārdodot) šīs akcijas vai izaugušos ziedus pēc kāda laika, kad ir pieaugusi to vērtība. Ja tā ir noticis, tad naudā izmērāmā starpība ir Tava peļņa. Legālā uzņēmējdarbībā ir jārēķinās, ka Tava tīrā peļņa, ar kuru vari brīvi rīkoties, ir tā naudas summa, no kuras ir veikti spēkā esošo nodokļu atskaitījumi, to sauc arī par neto peļņu.

 

 

Latvijā uzņēmuma peļņa tiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli, kura likme ir 15%. Kā aprēķina dažādus nodokļu veidus, ieskaties arī www.uzdevumi.lv

 Brīvā tirgus ekonomikā peļņas gūšana ir viens no galvenajiem iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicinātājiem. Ja kādā nozarē (brīvas konkurences apstākļos) tiek novērots salīdzinoši augsts peļņas līmenis, tajā sāk ieplūst nauda no citām nozarēm, kurās peļņas līmenis tajā brīdī ir zemāks. Tādējādi brīvais tirgus regulē lielāko daļu no naudas (kapitāla) plūsmām.