Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir valsts garantiju sistēma?

Valsts rūpējas par finanšu sektora klientu interešu aizsardzību, jo nedrīkst pieļaut, ka tirgus dalībnieka neveiksmīgas darbības dēļ, zaudējumus ciestu tie, kuri, ir bez pieredzes finanšu jautājumos un tāpēc savus brīvos līdzekļus ir uzticējuši profesionāļiem, kas ir saņēmuši uzrauga licenci darbības veikšanai šajā jomā. Mūsu valstī ir vairāki garantiju fondi, kuros tiek uzkrāta nauda iespējamu kompensāciju izmaksām klientiem. Šajos fondos, kurus apsaimnieko FKTK, finanšu pakalpojumu sniedzēji regulāri iemaksā noteiktu summu.

Ar Noguldījumu garantiju fonda (NGF) starpniecību katrā bankā un/vai krājaizdevu sabiedrībā Latvijas valsts Tev garantē 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan norēķinu konta atlikumu, gan algas kontu, gan krājkontu.  Vairāk par NGF lasi šeit.

ES dalībvalstu banku filiālēs, kas darbojas Latvijā, Tavu noguldījumu garantē tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta. Garantētās atlīdzības summa visās ES dalībvalstīs ir tāda pati – 100 000 eiro.

Savukārt Apdrošināto aizsardzību fonds (AAF) nodrošina, lai apdrošinātāja problēmu gadījumā Tev izmaksātu daļu atlīdzības:

  1. dzīvības apdrošināšanā – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 14 230 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam (garantijas neattiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem);
  2. pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2850 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.  Vairāk informācijas.

Arī ieguldītājiem finanšu instrumentu tirgū ir tiesības saņemt kompensāciju 90% apmērā no zaudētu finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.