Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir kredītspēja?

Kredītspēja ir Tava spēja uzņemties saistības jeb kredītu, pieņemot, ka tieši tik lielas saistības (regulārus maksājumus kredīta dzēšanai) ) Tu spēsi veikt atbilstoši noslēgtajam līgumam un noteiktajā termiņā. Citiem vārdiem tas ir profesionāls novērtējums – cik liels var būt Tavs iespējamais kredīts vai vairāki kredīti kopā, lai izdzīvotu un atmaksātu tos bez kavējumiem noteiktā laika posmā. 

 

Lai potenciālais naudas aizdevējs novērtētu Tavu kredītspēju, tam nepieciešama informācija – ziņas par Taviem regulārajiem ienākumiem, par jau uzņemtajām kredītsaistībām, kā arī ziņas par iepriekš ņemto kredītu atdošanas gaitu (informācija Latvijas Bankas Kredītreģistrā) un Taviem paradumiem rēķinu apmaksāšanā. 

Izvērtējot pieprasīta kredīta piešķiršanu, jebkurš nopietns kredīta devējs izvērtēs Tavu kredītspēju un tikai tad lems par Tava kredīta lielumu, procentu maksājumiem un citiem nosacījumiem. Piemēram, var tikt ņemts vērā arī t.s. valūtas risks, ja kredīts tiek prasīts/izsniegts citā valūtā nekā Tu saņem savus ienākumus, jo, kā zināms, valūtu maiņas kursi mēdz svārstīties, mainot to faktisko vērtību. 

 

Turklāt vienmēr atceries, ka bankai ir pienākums ik pa laikam pārbaudīt Tavu kredītspēju (maksātspēju), aicinot, piemēram, atkārtoti iesniegt izziņu no darba devēja par Taviem regulārajiem ienākumiem vai citus finanšu dokumentus. To paredz FKTK noteikumi 39. punkts