Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir apdrošināšanas polise?

Tava apdrošināšanas polise ir dokuments, kas apliecina līguma noslēgšanu starp Tevi un apdrošināšanas sabiedrību. Pamatojoties uz šo dokumentu, ja apdrošināšanas periodā notiks nelaimes gadījums vai Tev radīsies kādi zaudējumi (kas minēti polisē), Tev tiks izmaksāta šo zaudējumu atlīdzība tādā apmērā, par kādu esat vienojušies.

Iegādājoties apdrošināšanas polises internetā (apdrošinātāju mājas lapās u.c.), tagad mēs saņemam savu polisi e-dokumenta veidā pa e-pastu, un, dodoties ikdienas gaitās savā valstī vairs nav nepieciešams vienmēr līdzi ņemt izdruku papīra formā. Piemēram, kopš 2008. gada OCTAA standartlīguma polises autovadītājiem nav jāņem līdzi satiksmē papīra izdrukas formā.      

Tomēr, ceļojot uz ārvalstīm, ir ieteicams paņemt līdzi izdrukātas svarīgākās apdrošināšanas polises, jo ne visi iestāžu reģistri ir starptautiski, augu diennakti pieejami, turklāt arī interneta izplatība un pieejamība dažādās pasaules valstīs var būt ļoti atšķirīgā kvalitātē.