Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir noguldījums?

Noguldījums ir naudas līdzekļu glabāšana bankas (vai krājaizdevu sabiedrības) kontā uz noteiktu vai uz nenoteiktu laiku un ar vai bez procentiem. Noguldījumi ir veids kādā finanšu iestādes piesaista iedzīvotāju un uzņēmumu brīvos naudas līdzekļus, lai tālāk ar šo naudu strādātu atbilstoši savam biznesa plānam. 

 

Ne vienmēr Tavs vai kāda cita noguldījums (nauda) bankā būs uzskatāms par mērķtiecīgu uzkrājumu, jo gan privātpersonas, gan uzņēmumi (juridiskas personas) vismaz daļu savas brīvās naudas, regulāros ienākumus parasti tura banku kontos, lai varētu veikt, piemēram, norēķinus ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem vai pārskaitītu naudu citām personām. Šādus noguldījumus jeb kontu atlikumus sauc par pieprasījuma noguldījumiem (bez noteikta termiņa), jo bankai ir jārēķinās, ka klients jebkurā brīdī var izņemt savu naudu. Savukārt termiņnoguldījumi jeb noteikts naudas depozīts*, par kuru ar banku (vai krājaizdevu sabiedrību) esat vienojušies (noslēdzot attiecīgu līgumu) par glabāšanas termiņu un peļņas procentiem šī termiņa beigās, ir mērķtiecīgs uzkrājums, kas Tev turklāt nesīs augļus nākotnē. 

Tomēr no statistikas viedokļa, ja runājam par kopējiem Latvijas iedzīvotāju noguldījumiem bankās, tad jāatceras, ka tajos ietilpst gan Tavs konta atlikums (piemēram, neiztērētā darba alga vai stipendija), gan termiņnoguldījumi un krājkonti. 

! Lai aizsargātu no iedzīvotājiem un uzņēmumiem piesaistīto naudu no dažādiem biznesa riskiem un nodrošinātu stabilu finanšu vidi, valsts Tev sniedz garantijas. Proti, ja Tavs noguldījums bankā (vai krājaizdevu sabiedrībā) pēkšņi nav pieejams, tad Tev tiks izmaksāta atlīdzība līdz 100 000 eiro – visos kontos kopā, ja Tev ir vairāki konti šajā finanšu iestādē. 

Vairāk par NGF    Par noguldījumiem: www.uzdevumi.lv

 

*Depozīts - nauda vai vērtīgi priekšmeti, kas nodoti kādam glabāšanā, piem., bankā, muzejā (Latviešu literārās valodas vārdnīca