Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir riska/peļņas attiecība?

Veicot ieguldījumus, vienmēr atceries, ka darbojas šāda likumsakarība – jo lielāku peļņu no sava ieguldījuma vēlies gūt, jo lielāks risks jāuzņemas.

Riskantiem ieguldījumiem nav iespējamās peļņas ierobežojumu un attiecīgi nav arī ierobežojumu zaudējumu apjomam –  Tu vari gan gūt ievērojamu peļņu, gan arī ciest būtiskus zaudējumus vai pat zaudēt visus savus ieguldītos līdzekļus, jo svārstības finanšu tirgos var būt gan augšupejošā, gan lejupslīdes virzienā. 

Savukārt riska/peļņas attiecības rādītājs tiek izmantots, lai salīdzinātu sagaidāmo peļņu no ieguldījuma salīdzinājumā ar risku, kas jāuzņemas, lai gūtu šādu peļņu. Riska/peļņas attiecības rādītāju aprēķina, dalot summu, ko Tu vari zaudēt, ja ieguldījuma cena virzās pretējā virzienā nekā sākotnēji cerēts un rodas zaudējumi, ar iespējamo peļņas apmēru, ko Tu ceri sagaidīt no sava ieguldījuma pozitīva scenārija gadījumā.

Naudas ieguldīšana finanšu instrumentos, izmantojot noteiktu riska/peļņas attiecības rādītāju, var tikt lietota kopā ar zaudējumu ierobežošanas rīkojumu (stop-loss order) izmantošanu, lai šādā veidā pārvaldītu kopējo ieguldījumu risku - piemēram, ieguldītājs uzskata, ka uzņēmuma akciju cena pieaugs no 10 EUR līdz 16 EUR par akciju. Lai ierobežotu zaudējumu, ieguldītājs iesniedz zaudējumu ierobežošanas rīkojumu (stop-loss order), ja akciju cena nokritīsies par 2 EUR – no 10 EUR līdz 8 EUR par akciju. 6 EUR peļņas uz akciju gūšanai ieguldītājs ir gatavs riskēt ar 2 EUR – šajā gadījumā riska/peļņas attiecība ir 1:3.

 Ja plāno lielāku iespējamo peļņu salīdzinājumā ar iespējamiem zaudējumiem, tad riska/peļņas attiecībai jābūt mazākai nekā 1. Pretējā gadījumā, ja ieguldījuma riska/peļņas attiecības rādītājs ir lielāks nekā 1, tad risks ir lielāks nekā iespējamā peļņa. Jo mazāks ir riska/peļņas attiecības rādītājs, jo risks zaudēt visu ir mazāks salīdzinājumā ar iespējamo peļņu.