Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir papildu atlīdzība no NGF?

Tas nozīmē, ka Latvijā ir noteikti daži darījumu veidi (komercbankās un KKS), kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu (līdz 200 000 EUR) valsts garantēto atlīdzību no NGF kopā ar standarta valsts garantiju (100 000 EUR), maksimāli sasniedzot summu līdz 300 000 EUR.

To nosaka Noguldījumu garantiju likuma jaunā redakcija, kas ir spēkā kopš 2015. gada 1. jūlija.  Jaunā kārtība par papildu garantēto atlīdzību fiziskām personām paredz, ka tiesības pretendēt uz papildu valsts garantēto atlīdzību no NGF 200 000 EUR apmērā ir tad, ja pēdējos trīs mēnešos klienta kontā esošie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai tās ir valsts kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu

Arī valsts garantiju loks ir paplašinājies - tagad valsts garantētā atlīdzība 100 000 EUR apmērā attiecas arī uz pašvaldību noguldījumiem komercbankās, ja šo iestāžu gada budžets nepārsniedz 500 000 EUR, tādējādi aizsargājot daļu kontos esošo līdzekļu finanšu iestādes maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

Izmaiņas ir arī termiņā, kādā jānotiek valsts garantēto atlīdzību izmaksai klientiem, kuru noguldījumi kļuvuši nepieejami, proti, izmaksai jāsākas 8 dienu laikā pēc bankas vai krājaizdevu sabiedrības aizvēršanas. Šis nosacījums gan ieviešams pakāpeniski līdz 2024. gadam. 

Informācija arī šajā FKTK publikācijā "Dažiem garantijas trīskāršojas"