Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir politiski nozīmīga persona?

Finanšu kontroles jomā par politiski nozīmīgu personu ir atzīstama persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, proti, persona, kura ieņem augstākā līmeņa amatu valsts vai pašvaldības iestādēs Latvijā vai kādā citā valstī, vai kādā starptautiskā organizācijā, kā arī šādas personas radinieks vai cieši saistīta persona.

 

Kā tas ietekmē Tevi kā Latvijas bankas klientu? 

Banka, sākot ar Tevi darījuma attiecības vai arī to laikā, var pajautāt, vai Tu esi politiski nozīmīga persona vai arī šīs personas ģimenes loceklis vai cieši saistītā persona. Ja zini, ka Tavs tētis vai tēvocis ir, piemēram, ministrs vai cita augsta līmeņa valsts amatpersona, tad Tev būs viegli atbildēt ar "jā". Taču gadījumā, ja nezini, vai šis statuss attiecināms arī uz Tevi, neuztraucies, jo bankas pienākums ir par to pārliecināties. Bankai ir jāpazīst savi klienti un viņu veiktie darījumi.

Banka ikdienā "redz" savu klientu naudas plūsmu, un bankas sistēmas signalizē, ja tajās ir kādas neparastas pazīmes (pēkšņi Tavā kontā tiek ieskaitīta liela naudas summa). Tad Tev jābūt gatavam norādīt naudas izcelsmi (piemēram, esi pārdevis dzīvokli). 

PNP statuss tiek piemērots arī politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļiem un cieši saistītām personām, jo pasaules finanšu kontroles prakse liecina, ka bieži nelikumīgā darbība (kukuļošana, krāpšana, naudas atmazgāšana) tiek īstenota ar saistīto personu (radinieki, laulātie, draugi, darījumu partneri) palīdzību. Tagad arī Latvijā ir ieviesti augstākie starptautiskie standarti, kādi šobrīd ir daudzās attīstītās valstīs.

Vairāk par komercbanku klientu anketēšanu un PNP padziļināto pārbaudi skati FKTK skaidrojošajos materiālos

Lai veidotu vienotu izpratni par PNP statusa noteikšanas kārtību, FKTK ir izstrādājusi vadlīnijas bankām u.c. finanšu iestādēm (piemēram, maksājumu iestādēm un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām): VADLĪNIJAS