Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir noregulējums?

Vienotais noregulējuma mehānisms (VNM, angļu val. – SRM) ir otrā daļa no Eiropas banku savienības jeb Eiropas jaunās finanšu uzraudzības sistēmas plāna. Par banku savienības pirmo soli - Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM) jau varēji lasīt Ābeces B līmenī.

VNM darbību sāka 2016. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ja kādai Eiropas bankai (arī Latvijā strādājošai) rodas problēmas un tā vairs nespēj strādāt vai pildīt saistības pret klientiem (maksātnespēja, bankrots), bankas iespējamās glābšanas risinājumam varēs izmantot vairāk rīku, nekā tas bijis iepriekš. 

 

Tevi kā bankas klientu šis process skars tikai tad, ja esi iespējami glābjamās bankas akcionārs, subordinētais kreditors (klients, kas ieguldījis līdzekļus bankas subordinētajās obligācijās un aizdevumos) vai, piemēram, uzņēmuma īpašnieks ar noguldījumiem šajā bankā virs 100 000 eiro. Jaunā sistēma paredz, ka tādā gadījumā naudu bankas glābšanai varēs "aizņemties" no Tevis, un Tu automātiski kļūsi par bankas akcionāru. Ja tad vēl nepieciešami līdzekļi bankas glābšanai, varēs izmantot vienotā noregulējuma fondu naudu, kurā eirozonas valstu bankas veic regulāras iemaksas. 

Taču jāņem vērā, ka noregulējumu (jeb lēmumu glābt konkrēto banku) var piemērot tikai tad, ja bankas glābšana ir vajadzīga sabiedrības interesēs, ņemot vērā finanšu sistēmai svarīgas funkcijas un tās lomu ekonomikā. Citos gadījumos banka var tikt likvidēta.

Vairāk informācijas par Vienoto noregulējuma mehānismu FKTK mājas lapā

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums

NFOGRAFIKA par Eiropas Banku savienību