Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir fiskālā politika?

Fiskālā politika ir nostādņu un lēmumu kopums, kas nosaka valsts darbību kopējo ienākumu un izdevumu pārdalē jeb citiem vārdiem nodrošina pamatprincipus, kā tiek veikti valsts tēriņi un kā tie tiek segti.

Valdība īsteno fiskālo politiku, lai panāktu nepieciešamās izmaiņas ekonomikā – nosakot kādā apmērā tiek finansēti konkrēti pasākumi un no kurienes šie izdevumi tiks iegūti, kā arī veicot izmaiņas tiesiskajā regulējumā (piemēram, nosakot uzņēmumu dibināšanas prasības).   

Fiskālās politikas galvenais mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu valsts attīstību, makroekonomisko stabilitāti un samazināt ārējo faktoru negatīvo ietekmi uz mūsu valsts ekonomiku. Lai nodrošinātu šo galveno mērķi, Latvijā Fiskālās disciplīnas likumā ir noteikti principi atbildīgas fiskālās politikas realizēšanai:

  • taupības princips,
  • uzkrājuma veidošanas princips,
  • pretcikliskas fiskālās politikas princips,
  • stabilitātes princips,
  • ilgtspējīgas fiskālās politikas princips,
  • paaudžu savstarpējās atbildības princips,
  • atklātuma princips,
  • solidaritātes princips.

Savukārt kā galvenais instruments šo principu ievērošanā ir paredzēta vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izstrādāšana, ko sagatavo triju gadu periodam. Šāds budžeta plānošanas process ļauj noteikt pieejamos resursus un nodrošina šo resursu izlietošanu atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm vidējā termiņā. Vairāk par to vari uzzināt Finanšu ministrijas mājaslapā

 Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības vietne Naudas skola piedāvā šāduTermina skaidrojumu