Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir ECB?

Eiropas centrālā banka jeb ECB ir Eiropas Savienības (ES) valstu kopīgi veidota finanšu iestāde, kas nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku. Tās galvenais mērķis ir rūpēties par cenu stabilitāti eirozonā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un jaunu darbvietu veidošanos. ECB tika dibināta 01.06.1998., un tā atrodas atrodas Frankfurtē (Vācija). ECB

 

ECB ekspertiem nepieciešams nepārtraukti uzraudzīt patēriņa cenu tendences un izvērtēt riskus, kas apdraud cenu stabilitāti šajā ekonomiskajā zonā. ECB arī nosaka procentu likmes, par kurām tā aizdod naudu eirozonas komercbankām, tādējādi kontrolējot apritē esošās naudas daudzumu un inflācijas līmeni. ECB pārvalda eirozonas ārvalstu valūtu rezerves un valūtu pirkšanu un pārdošanu, lai līdzsvarotu valūtu maiņas kursu, kā arī rūpējas par maksājumu sistēmu raitu darbību.

ECB ir atbildīga arī par eirozonas kredītiestāžu uzraudzību, ko tā Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros veic sadarbībā dalībvalstu uzraudzības iestādēm, piemēram, Latvijā ar - FKTK. Vairāk par VUM

ECB ietilpst t.s.  Eirosistēmā , ko veido ECB un to valstu centrālās bankas, kuras ir ieviesušas eiro