Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir Fiskālās disciplīnas padome?

Fiskālās disciplīnas padome (FDP) ir neatkarīga koleģiāla valsts institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt fiskālās disciplīnas ievērošanas uzraudzību.

Lai sasniegtu šo mērķi:

• FDP uzrauga Fiskālās disciplīnas likuma noteikto nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, kā arī budžeta likuma izpildē, 

• gatavo viedokli par iespējamo atkāpi (no bilances nosacījuma) ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā vai par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību pastāvošajiem fiskālajiem riskiem,

• sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu, arī citus ziņojumus,

• novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.                                   FDP mājaslapa