Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir pirmreizējais akciju tirgus?

Pirmreizējais akciju tirgus ir akciju sabiedrības publisks piedāvājums visiem potenciālajiem ieguldītājiem (akciju pircējiem) nolūkā piesaistīt papildu kapitālu (naudu) šīs akciju sabiedrības attīstībai. 

Šāds piedāvājums tiek realizēts ar regulētā tirgus jeb fondu biržas starpniecību. 

Kad akcijas ir laistas klajā un pārdotas jaunajiem akcionāriem – akciju sabiedrība ir piesaistījusi sev nepieciešamo kapitālu (jaunajās akcijās ieguldīto naudu). Šajā brīdī pirmreizējais tirgus ir beidzies. Un var tikt sākts cits process - otrreizējais akciju tirgus

 Vairāk par akciju tirgu Latvijā un vēsturisku publiskās emisijas situāciju šajā KLIENTU SKOLAS publikācijā