Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir ieguldījumi indeksu fondos?

Indeksam piesaistīts ieguldījumu fonds ir ieguldījumu fonds, kurš izveidots, lai fonda dalībniekiem nodrošinātu ienesīgumu, kas pirms pārvaldīšanas izmaksu ieturēšanas pēc iespējas precīzāk atbilst konkrēta finanšu tirgus indeksa ienesīgumam.

Savukārt tirgus indekss ir rādītājs, kas atspoguļo konkrēta finanšu tirgus vidējo situāciju, nevis tikai katra finanšu instrumenta cenu. Piemēram, pasaulē pazīstamais "S&P 500" indekss attēlo 500 lielu ASV biržās NYSE un NASDAQ tirgotu uzņēmumu kapitāla vērtspapīru vidējo svērto cenu.

 

Līdzekļu pārvaldītājs šāda fonda līdzekļus iegulda nevis kāda uzņēmuma vai valsts vērtspapīros, bet (netieši) pasaules finanšu tirgū kopumā. Tādējādi šāda ieguldījumu plāna ienesīgums atspoguļo gan pasaules finanšu tirgus svārstības, gan ilgtermiņa tendences (kā negatīvas, tā pozitīvas). Piemēram, ja turpina attīstīties pasaules ekonomika un pasaules finanšu tirgi kopumā uzrāda labus rezultātus, labus rezultātus uzrādīs arī portfelī esošie tirgus indeksiem piesaistītie ieguldījumu fondi.

Ieguldot indeksu fondos, līdzekļu pārvaldītājs līdzekļus pārvalda pasīvi, tādējādi samazinot darījumu skaitu un darījumu izmaksas, kas sedzamas no ieguldījumu plāna līdzekļiem. Darījumi tiek veikti periodiski, ieguldot brīvos līdzekļus.