Klientu Skola Klientu Skola
Ieguldījumu pakalpojumi

Ieguldījumu pakalpojumi

Tie ir pakalpojumi, ko Tev var sniegt kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība (IBS), Tavā uzdevumā veicot ieguldījumus finanšu instrumentu tirgū.

Kas ir jāzin?Kas ir ieguldījumu pakalpojumi?

Pirms sākt izmantot ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, Tev ar pakalpojuma piedāvātāju ir jānoslēdz līgums.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāsaņem no Tevis informācija par Tavām zināšanām un pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem, jo  tas ir Tavās interesēs, lai atbilstoši informētu Tevi par darījumu būtību un riskiem, kā arī pakalpojumu sniedzējam būs iespēja piedāvāt klientam atbilstošus finanšu instrumentus.

Svarīgi ir pievērst uzmanību, kāda kārtība līgumā noteikta informācijas apmaiņai starp Tevi un pakalpojuma sniedzēju, īpaši tam, kādi būs informācijas nodošanas un saņemšanas veidi, kāda būs jūsu norēķinu kārtība, kur un kā Tu varēsi saņemt informāciju par pakalpojuma sniedzēja tarifiem (komisijas maksām u.tml.) un to maiņu.

Ieguldījumu mērķis ir Tava kapitāla pavairošana, taču Tev jārēķinās, ka jebkuri ieguldījumi finanšu instrumentos ir saistīti ar zināmu risku ciest arī zaudējumus.

Pakalpojuma sniedzējs nevar garantēt un negarantē, ka klientam vienmēr būs peļņa un ka tā ieguldījumu vērtība tikai pieaugs.

Taču ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojumu sniegšanas sākšanas ir jāinformē Tevi par visiem ar Taviem ieguldījumiem saistītajiem riskiem. Noskaties video, kā kļūt par investoru.

Vispārējie tirgus riski ir:
- cenas risks - zaudējumu rašanās finanšu instrumentu cenas svārstību dēļ,
- valūtas risks - zaudējumu rašanās saistībā ar tirgus valūtas kursa svārstībām,
- likviditātes risks - zaudējumu rašanās saistībā ar tirgus nepietiekamu likviditāti, t.i., apgrūtinātu vai neiespējamu valūtas vai finanšu instrumenta pārdošanu vēlamajā laikā un par vēlamo cenu,
- procentu likmju risks - zaudējumu rašanās saistībā ar procentu likmju izmaiņām,
- riski, kas saistīti ar konkrētu darījumu veidu vai konkrētiem finanšu instrumentiem un to emitentiem.

Tikai Tu pats pieņem lēmumu, vai esi gatavs uzņemties noteikta veida riskus, tostarp arī – ciest zaudējumus.

Piedāvājam iepazīties ar biržas Nasdaq Rīga padomiem, kā ieguldīt vērtspapīru tirgū.