Klientu Skola Klientu Skola
Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Tā ir iespēja apmaksāt tos medicīnas pakalpojumus, kuru nav valsts pakalpojumu grozā, un iegādāties ar atlaidi noteiktus medikamentus.

Kas ir jāzin?Kas ir veselības apdrošināšana?

Kas ir veselības apdrošināšana?

Veselības apdrošināšanas polise par medicīnisko izdevumu apmaksu dod Tev iespēju nepieciešamības gadījumā izvēlēties piemērotāko speciālistu konsultācijas, medicīnas pakalpojumus un medikamentus, kuri nav valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu klāstā, zinot, ka daļu vai visus šos izdevumus segs Tava apdrošināšanas sabiedrība.

Apdrošināšanas sabiedrības parasti nodrošina izdevumu par ārstnieciskajiem pakalpojumiem akūtu slimību ārstēšanai un hronisku slimību saasinājumu ārstēšanai apmaksu, ja tie tiek sniegti tajās ārstniecības iestādēs, kas reģistrētas LR ārstniecības iestāžu reģistrā, un šie pakalpojumi ir uzskaitīti Tevis izvēlētajā veselības apdrošināšanas programmā. Atsevišķos gadījumos apdrošinātājs var noteikt ārstniecības iestādes, kurās saņemtos pakalpojumus tas neapmaksās. Turklāt parasti tiek noteikta arī maksimālā summa, kuru uzņemas apmaksāt apdrošināšanas sabiedrība par Tev sniegtajiem pakalpojumiem polises darbības laikā. Papildus kopējai summai var būt noteiktas limitētas summas katram Tavā apdrošināšanas programmā iekļautajam pakalpojumam vai to grupai (piemēram, ir noteikta atsevišķa kopsumma medikamentu iegādei, atsevišķa apdrošinājuma summa ambulatorajai ārstēšanai, atsevišķa apdrošinājuma summa stacionārajai (slimnīcā) ārstēšanai u.tml.).

Kritisko saslimšanu apdrošināšanas polise ar apdrošināšanu pret saslimšanu ar noteikta veida slimībām, piemēram, vēzi vai infarktu, dod Tev iespēju saslimšanas ar polisē norādīto slimību gadījumā vai Taviem tuviniekiem Tavas nāves gadījumā šīs slimības dēļ saņemt polisē norādīto apdrošinājuma summu.

Kas ir jāzina?

Tavu veselības apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs aprēķina, ņemot vērā savas tarifu likmes, Tavu vecumu un veselības stāvokli.

Tev kā apdrošinājuma ņēmējam ir jābūt atbildīgam par sniegtās informācijas patiesumu.

Tev kā apdrošinātajai personai nav tiesību savu polisi nodot lietošanā citai personai. Ja šis nosacījums tiek pārkāpts, tad būs jāatlīdzina apdrošinātājam nodarītie zaudējumi.

Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu pirms termiņa šādos gadījumos - apdrošinātās personas nāves gadījumā vai arī pilnībā izpildot līguma saistības.

Pirms izvēlies kādu pakalpojumu, noskaidro, vai un kādā apmērā tas tiek apmaksāts – daži pakalpojumi var tikt apmaksāti daļēji, kā, piemēram, mutes dobuma higiēna, neatliekami terapeitiskie un ķirurģiskie zobārstniecības pakalpojumi akūtu zobu sāpju gadījumā, vietējā anestēzija, rentgenogrammas u.c..

Katra apdrošināšanas sabiedrība norāda pakalpojumus, kuri nav iekļauti tās programmās kā apmaksājami; vairumā gadījumu tie mēdz būt - kosmētiskā ārstēšana, seksuāli transmisīvo slimību, HIV vīrusu, psihisko slimību, tai skaitā depresijas, alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas diagnostika un ārstēšana, kā arī anonīmi veikti ārstniecības un profilakses pasākumi, netradicionālās ārstēšanas metodes, mākslīgās apaugļošanas pakalpojumi, tādu medikamentu iegāde, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, higiēnas priekšmetu iegāde, speciālistu honorāri un citi ārstniecības pakalpojumu papildizdevumi un piemaksas.

Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības pieprasīt atmaksāt iztērētās summas, kas pārsniedz polisē noteiktos limitus. Lai tas nenotiktu, Tev jāseko līdzi par medicīniskajiem pakalpojumiem iztērēto summu apmēriem.