Klientu Skola Klientu Skola
Noguldījums (depozīts)

Noguldījums (depozīts)

Noguldījums ir naudas līdzekļu glabāšana bankas vai krājaizdevu sabiedrības kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.

Kas ir jāzin?Kas ir noguldījums (depozīts)?

Katrai finanšu iestādei ir noguldījumu politika un tā patstāvīgi nosaka noguldījumu procentu likmes. Parasti to lielums atkarīgs no noguldījuma apjoma, termiņa, valūtas un citiem faktoriem. Noguldījuma piesaistītājam un Tev jāvienojas par procentu likmi un tās izmaksāšanas kārtību abpusēji parakstītā līgumā.

Ja līgumā nav noteikts citādi, tad parasti par procentu aprēķināšanas laika periodu tiek pieņemts noguldījuma kalendāro dienu skaits, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. 

Parasti ir tā – jo lielāks noguldījums un garāks noguldījuma termiņš, jo lielāki būs Tavas peļņas procenti.

Procentu likme var būt fiksēta uz visu noguldījuma termiņu vai to var periodiski pārskatīt saskaņā ar Tavu noslēgto līgumu. Ja likme ir fiksēta, tad Tu varēsi uzreiz aprēķināt, cik saņemsi noguldījuma līguma beigās.

Tev ir iespēja izņemt noguldīto naudu arī pirms termiņa, bet tad jārēķinās ar to, ka Tu vari zaudēt uzkrātos procentus vai var pat tikt aprēķināta soda nauda, un Tu saņemsi atpakaļ mazāk naudas, nekā biji noguldījis. Parasti šādā gadījumā būs nepieciešams iepriekšējs pieteikums par noguldījuma pirmstermiņa izņemšanu, bet nosacījumi ir atkarīgi no Tava noslēgtā līguma ar konkrēto finanšu iestādi.

Ja procentu likme tiek pārskatīta katra mēneša 5. datumā un tiek aprēķināta kā viena mēneša EURIBOR (starpbanku darījumu procentu likme) +1%, tad Tu nevarēsi noguldījuma līguma slēgšanas brīdī aprēķināt savu ieguvumu, jo tas būs lielāks vai mazāks atkarībā no starpbanku procentu likmēm noguldījuma līgumā paredzētajā pārskatīšanas datumā.

2010. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, saskaņā ar kuriem no fizisko personu (Latvijas un ārvalstu klientu) ienākuma no kapitāla un kapitāla pieauguma tiek ieturēts nodoklis. Latvijā nodokļa likme ienākumam no kapitāla ir noteikta 10% apmērā, kapitāla pieaugumam 15% apmērā. Nodoklis tiek aprēķināts no nopelnītajiem procentiem, nevis no noguldījuma pamatsummas.

Kas Tevi aizsargā:

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, Latvijas valsts garantē Tavu noguldījumu izmaksu iespējamā nepieejamības gadījumā līdz 100 000 eiro katrā Latvijas bankā un kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā.