Klientu Skola Klientu Skola
Privātie pensiju fondi

Privātie pensiju fondi

Privātie pensiju fondi piesaista iemaksas ar mērķi ilgtermiņā uzkrāt papildu kapitālu dalībnieku vecumdienām.

Kas ir jāzin?Kas ir privātie pensiju fondi?

Pensiju fonds administrē pensiju plānus un Tavu individuālo kontu, kurā reģistrē visas iemaksas, ienākumus no ieguldījumiem, kā arī visus atskaitījumus.

Izvēlētais pensiju plāns nekādā veidā negarantē peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni, savukārt vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu ienesīgumu nākotnē.

Pirms plāna izvēles noteikti salīdzini pensiju plānu atskaitījumus, kas tiek maksāti komisijas maksu veidā pensiju fondam, līdzekļu pārvaldītājam un līdzekļu turētājam, lai izvērtētu, kuram pensiju plānam tās ir visatbilstošākās Tavām interesēm.

Ieguldījumu politiku izstrādā un līdzekļu turētāju izvēlas pensiju fonds, savukārt līdzekļu pārvaldītājs iegulda Tavus līdzekļus atbilstoši šai politikai.

Tavs uzkrātais papildpensijas kapitāls būs atkarīgs no veikto iemaksu apjoma un ieguldījumos gūtās peļņas.

Jo lielākas ir Tavas regulārās iemaksas pensiju fondā un jo augstāku ienesīgumu nodrošina līdzekļu pārvaldītājs, jo lielāks uzkrātais kapitāls sagaidāms, sasniedzot pensijas vecumu.

Ja vēlies izvēlēties pensiju plānu ar augstāku riska kategoriju, tad Tev piemēroti būs pensiju plāni ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju, kas lielu daļu līdzekļu iegulda akcijās un citos kapitāla vērtspapīros un ir vairāk pakļauti cenu svārstībām īsākā laikposmā, toties ilgtermiņā var panākt lielāku peļņu.

Ja Tev nepatīk risks, tad piemērotāki būs konservatīvie pensiju plāni, kas iegulda galvenokārt obligācijās un banku depozītos.

Pensiju plānos nav paredzētas nekādas garantijas, tas nozīmē, ka iespējamo ieguldījumu cenu svārstību dēļ, piemēram, to cenu krituma gadījumā, var samazināties ne tikai uzkrātā peļņa, bet īpaši nelabvēlīgos apstākļos arī Tavu iemaksu pamatsumma.

Tāpēc, tuvojoties pensijas vecumam, ierosinām pārskatīt izvēlētā ieguldījumu stratēģiju un izskatīt iespēju izvēlēties konservatīvāku ieguldījumu politiku, lai ilgtermiņā uzkrātais kapitāls īsi pirms izmaksas vairs netiktu pakļauts straujām cenu svārstībām.

Uzsākot dalību pensiju plānā īsi pirms pensijas vecuma sasniegšanas, ir risks nesasniegt vēlamo rezultātu, jo īstermiņa kapitālu daudz būtiskāk ietekmē cenu svārstības un atskaitījumu apjoms.

Pensiju plāna dalībniekam ir tiesības pārskaitīt papildpensijas kapitālu vai tā daļu uz citu pensiju plānu.

Tiesības saņemt uzkrātos līdzekļus pirms pensijas vecuma sasniegšanas ir pensiju plāna dalībniekam, kurš tiek atzīts par personu ar pirmās grupas invaliditāti uz mūžu.

Uzkrātos līdzekļus pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā manto persona, kuru pensiju plāna dalībnieks norādījis pēc savas izvēles individuālās vai kolektīvās dalības līgumā, bet, ja tāda persona nav norādīta - pensiju plāna dalībnieka mantiniekiem.