Klientu Skola Klientu Skola
2. pensiju līmenis

2. pensiju līmenis

Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) ir daļa no Tavas valsts pensijas, kuru pārvalda privātie pārvaldītāji – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības.

Kas ir jāzin?Kas ir 2. pensiju līmenis?

Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls.

Ieguldījumu plāns nekādā veidā negarantē peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni, tāpat vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu ienesīgumu nākotnē.

Pirms ieguldījumu plāna izvēles izvērtē piedāvātās ieguldījumu stratēģijas un salīdzini ieguldījumu plānu atskaitījumu komisijām līdzekļu pārvaldītājam un turētājam apjomu.

Seko līdzi izvēlētā ieguldījumu plāna rezultātiem un DDP, piemēram, internetā, apmeklējot sava līdzekļu pārvaldītāja mājas lapu vai mājas lapu www.manapensija.lv; tāpat informāciju var saņemt, vēršoties tieši pie līdzekļu pārvaldītāja vai arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Ja vēlies izvēlēties pensiju plānu ar augstāku riska kategoriju, tad piemēroti būs aktīvie ieguldījumu plāni, kas ievērojamu daļu līdzekļu iegulda akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, šādi finanšu instrumenti ir pakļauti lielākām cenu svārstībām, toties spēj ģenerēt lielāku peļņu.

Tev jārēķinās, ka ieguldījumu cenu svārstību dēļ var samazināties ne tikai peļņa no ieguldījumiem, bet īpaši nelabvēlīgos apstākļos arī iemaksātā pamatsumma.

Ja Tev nepatīk risks, tad piemērotāki būs konservatīvie ieguldījumu plāni, kas iegulda galvenokārt obligācijās un banku depozītos, bet neveic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Ja ieguldījumu plāna nosacījumi vai rezultāti vairs neatbilst Tavām vēlmēm, tad atceries par savām tiesībām mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju.

Tuvojoties pensijas vecumam, iesakām pārskatīt izvēlētā ieguldījumu stratēģiju un izskatīt iespēju izvēlēties konservatīvāku ieguldījumu politiku, lai ilgtermiņā uzkrātais kapitāls īsi pirms izmaksas vairs netiktu pakļauts straujām cenu svārstībām.

Dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju, izvēlas vienu no šādām iespējām:

uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām",

par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Dalībniekam ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas kapitāls, ja šis dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas:

to ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā,

to pievieno fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītās personas fondētās pensijas kapitālam,

to manto Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Noskaties video, kā var izveidot pensiju mantošanu.