Klientu Skola Klientu Skola
Strukturētie noguldījumi

Strukturētie noguldījumi

Tie ir riskanti noguldījumi, kuru peļņu ietekmē akciju cenu un indeksu svārstības, un var gadīties, ka Tu zaudē daļu no sākotnēji ieguldītās naudas.

Kas ir jāzin?Kas ir strukturētie noguldījumi?

Ieguldot savu naudu strukturētajā noguldījumā, Tu potenciāli vari gūt augstāku ienesīgumu nekā parastajā termiņnoguldījumā vai fiksēta ienākuma vērtspapīros, taču ar nosacījumu, ka tam piesaistītais indekss vai akciju cenas pieaug.

Strukturētie noguldījumi tiek piesaistīti ļoti svārstīgiem lielumiem, tie ir dažādi indeksi, akciju, dārgmetālu vai preču cenas, valūtas u.c. Tādējādi tie dažkārt var būt ļoti ienesīgi, bet ja šie indeksi, akciju, dārgmetālu vai preču cenas samazinās, strukturētā noguldījuma ienesīgums var būt ļoti minimāls vai pat "0".

Strukturētajā noguldījumā ieguldītā pamatsumma parasti netiek zaudēta, ja indekss vai akciju cenas samazinās, taču ir jārēķinās, ka strukturētie noguldījumi ir ar dažādiem nosacījumiem.

Ļoti riskanti ir strukturētie noguldījumi ar tā saukto "riska prēmiju", kas piedāvā gūt vēl lielāku potenciālo ienesīgumu, ja piesaistītais indekss vai akciju cenas pieaug, taču īstenojoties nelabvēlīgiem scenārijiem pasaules finanšu instrumentu tirgos, Tu zaudē šo riska prēmiju, par kādu bijāt vienojušies ar banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, un parasti tas ir līdz 10% no sākotnējās iemaksas.

Lai izvairītos no šāda iznākuma un nezaudētu sākotnēji ieguldītos līdzekļus, Tev noteikti jāpievērš uzmanība vai piedāvātajā līgumā nav šāda nosacījuma par t.s. "riska prēmiju".

Piemērs:

Noguldot līdzekļus eiro uz diviem gadiem strukturētajā noguldījumā, tiek fiksēta triju pasaules mēroga uzņēmumu - BĒRZS, PIENENE un CERIŅŠ akciju vērtība. Tava strukturētā noguldījuma nosacījumi paredz - ja termiņa beigās visu šo uzņēmumu akciju vērtība būs tā pati kā sākumā vai augstāka, tad ienesīgums būs no 5% līdz 12% papildus sākotnēji noguldītajai summai (atkarībā no tā par cik procentiem būs pieaugusi šo akciju vērtība), taču, ja kaut vai viena uzņēmuma akciju vērtība būs kritusies, Tu, protams, saglabāsi sākotnēji ieguldīto summu, bet saņemsi papildus tikai garantēto procentu ienākumu, par kādu bijāt vienojušies, teiksim, 0,5% gadā. Šādā gadījumā Tava peļņa par noguldīto naudu strukturētajā noguldījumā būs mazāka nekā parastajā noguldījumā, un Tavs risks, izvēloties šādu noguldījuma veidu, nebūs attaisnojies. 

Kas Tevi aizsargā?

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu valsts garantē Tava noguldījuma pamatsummas un garantēto uzkrāto procentu (ja Tev ar banku ir bijuši tāda vienošanās) izmaksu iespējamā noguldījumu nepieejamības gadījumā līdz 100 000 eiro