Klientu Skola Klientu Skola
Maksājumu iestādes

Maksājumu iestādes

Komercsabiedrības vai personas (fiziskas vai juridiskas), ar kuru starpniecību jebkurš var veikt dažādus maksājumus.

Kas ir jāzin?Kas ir maksājumu iestādes?

Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājas lapā: Maksājumu iestādes

Sniedzot maksājumu pakalpojumus, maksājumu iestādei ir jāievēro likuma prasības, kas attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un informēšanas prasībām, maksājumu pakalpojumu sniedzēja un pakalpojuma izmantotāja tiesībām un pienākumiem, maksājumu pakalpojumu sniedzēja atbildību.

Likums arī paredz ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, līdz ar to gadījumā, ja kāda maksājumu iestāde neievēro likuma prasības, Tev kā tās klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību kompetentajās iestādēs, kas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, FKTK un Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds.