FKTK Klientu Skola FKTK Klientu Skola

Kas ir uzraugošās institūcijas?

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) - nodrošina Latvijā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību kopš 2001. gada 1. jūlija. Tā regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, maksājumu iestāžu, elektronisko naudas iestāžu,finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu darbību. Kredītu izsniedzēju sektorā uzraudzība tiek nodrošināta tikai bankām un krājaizdevu sabiedrībām, jo šie tirgus dalībnieki no neierobežota klientu loka piesaista naudas līdzekļus, proti, noguldījumus, un dod apsolījumu nākotnē pildīt savas saistības.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) - tā kā nelielie nebanku t.s. ātro kredītu izsniedzēji naudas līdzekļus no klienta nepiesaista, tie riskē tikai ar savu un no profesionāliem finanšu tirgus dalībniekiem piesaistīto finanšu kapitālu, tie pēc būtības nav finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki un nevar ietekmēt finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī aizskart noguldītāju intereses. Tomēr šo neregulēto kredītsabiedrību pastiprināta kontrole ir nepieciešama klientu patērētāju tiesību aizsardzībai, lai nodrošinātu, ka kredītsabiedrības izsniedz un patērētāji ņem kredītus atbildīgi. Latvijā šīs tiesības ir deleģētas PTAC. Šādiem kredītu izsniedzējiem kopš 2011. gada 1. marta ir nepieciešama licence, kuru izsniedz PTAC.

Latvijas Banka (LB) - valsts centrālā banka, nosaka un īsteno monetāro politiku mūsu valstī, pārvalda ārvalstu valūtu un zelta rezerves, emitē skaidro naudu, nodrošina starpbanku norēķinu sistēmu darbību un apkopo finanšu statistiku. Saite: http://www.makroekonomika.lv/. Latvijas Banka ir izveidojusi un kopš 2008. gada uztur arī Kredītu reģistru, kurā centralizēti tiek uzkrātas ziņas par visiem Latvijas kredītņēmējiem, to galviniekiem, saistībām un saistību izpildes gaitu, tas ir papildu ieguldījums finanšu stabilitātes nodrošināšanā, jo reģistrs dod iespēju tā dalībniekiem, t.sk. bankām, novērtēt ikviena aizņēmēja maksātspēju un saistību izpildes vēsturi, lai efektīvāk vadītu kredītriskus. Saite: Kas ir Kredītu reģistrs?

Datu valsts inspekcija (DVI) - kopš 2000. gada aprīļa Latvijā ir spēkā Fizisko personu datu aizsardzības likums, jo ikvienai personai ir tiesības uz privāto jomu un tā ir tiesīga kontrolēt informāciju par savu privāto dzīvi, t.sk. aizsargāt savus privātos datus. Šī likuma ievērošanu uzrauga Datu valsts inspekcija. Saite: http://www.dvi.gov.lv/