Klientu Skola Klientu Skola

Kas Tevi aizsargā?

Latvijas noguldījumu garantiju sistēma

Kas ir garantētā atlīdzība?

Garantētā atlīdzība attiecas uz visiem taviem naudas līdzekļiem bankās un krājaizdevu sabiedrībās: noguldījumiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu kontiem, krājkontiem utt. To saņemsi, ja kādu iemeslu dēļ tavi līdzekļi bankā vai krājaizdevu sabiedrībā nebūs pieejami (piemēram, bankas darbība tiks apturēta).

Kas ir NGF?

NGF nodrošina, ka ikvienam Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam tiek nodrošināta atlīdzība par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 € katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Vairāk par NGF lasi Latvijas Bankas tīmekļa  vietnē.

 Kā pašam aizsargāt savus līdzekļus?

Lai nodrošinātos situācijai, ka ar tavu banku vai krājaizdevumu sabiedrību kas atgadās, neglabā vienā iestādē vairāk par 100 000  €. Tu vari savu naudu glabāt vairākās iestādēs, katrā no tām līdz 100 000 €.

 Kas notiek, ja vienā bankā noguldīti vairāk nekā 100 000 €?

Šie klienti saņem garantēto maksimālo summu – 100 000 €. Ja noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus 100 000 €, var pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas procesa ietvaros.

 Kuros gadījumos iespējams no NGF saņemt līdz 300 000 ?

Garantēto atlīdzību līdz 300 000 € var saņemt, ja pēdējos trīs mēnešos kontā esošie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Citi garantiju fondi

ES dalībvalstu banku filiālēs, kas darbojas Latvijā, tavu noguldījumu garantē tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta. Garantētās atlīdzības summa visās ES dalībvalstīs ir vienāda – 100 000 €.

Apdrošināto aizsardzību fonds (AAF) nodrošina, lai apdrošinātāja problēmu gadījumā tev izmaksātu daļu atlīdzības.

  • Dzīvības apdrošināšanā – 100 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 14 230 € vienam apdrošinājuma ņēmējam. Ņem vērā, ka garantijas neattiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.
  • Pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 2850 € vienam apdrošinājuma ņēmējam.

Uzzini vairāk par AAF Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.

Arī ieguldītājiem finanšu instrumentu tirgū ir tiesības saņemt kompensāciju 90 % apmērā no zaudētu finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 €. Uzzini vairāk Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.