Klientu Skola Klientu Skola
Studiju kredīts

Studiju kredīts

Studiju kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kuru Tu vari izmantot mācību maksas segšanai akreditētās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Kas ir jāzin?Kas ir studiju kredīts?

pirms pieteikties kredītam, rūpīgi izvērtē savas iespējas atmaksāt to;

ņem vērā, ka studiju un studējošā kredītiem bankas piemēro "peldošo'' jeb mainīgo procentu likmi – 6 mēnešu EURIBOR + 2 % līdz 7 % gadā, kas sastāv no mainīgās daļas - 6 mēnešu EURIBOR - un nemainīgās daļas,  kas ir papildu likme no 2 % līdz 7 % (likmi nosaka banka, kas izsniedz Tev kredītu), tādējādi šī likme periodiski var nedaudz mainīties;

lai saņemtu studiju vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja Tu kā kredīta ņēmējs tās nepildi) vai arī nekustamā īpašuma nodrošinājums;

parakstot ar banku līgumu, neaizmirsti pievērst uzmanību gada procentu likmei, atmaksas termiņam, maksājumu grafikam un maksājumu veikšanas datumam, kā arī speciālajiem nosacījumiem – līgumsodiem, papildu izmaksām saskaņā ar bankas cenrādi, kredīta pirmstermiņa atmaksas iespējai, strīdu izskatīšanas kārtībai u.c.;

komisijas maksa par kredīta pieteikuma izskatīšanu un noformēšanu katrā bankā atšķiras, taču tā parasti nepārsniedz 10 eiro; ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, jārēķinās arī ar nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanas izdevumiem;

studiju laikā un gadu pēc diploma saņemšanas ir jāmaksā tikai procenti, bet, sākot ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas, kopā ar kredīta procentiem būs jāsāk atmaksāt arī studiju kredīta pamatsumma;

studiju kredīts nevar pārsniegt augstskolas noteikto studiju maksu, kā arī valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru;

studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniegs 80-90 eiro mēnesī, Latvijas bankās pieejami studējošā kredīti no 60 līdz 200 eiro mēnesī, šis kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), ieskaitot to Tavā bankas kontā;

arī studējošā kredīts nav jāsāk atmaksāt uzreiz, bet tikai pēc studiju beigšanas, sākot ar 7. vai 12. mēnesi, kā kura banka to nosaka, bet studiju laikā ir jāmaksā tikai procentu maksājumi, savukārt, ja studijas tiek pārtrauktas, tad kredīts jāsāk atmaksāt sākot ar 3. vai 4. mēnesi pēc to pārtraukšanas;

ja valsts galvotā kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu, bet, ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem;

gadījumā, ja Tu 6 mēnešu laikā neveiksi regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka var pieprasīt Tev uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu, bet, ja Tu neatmaksāsi kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja;

ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka var vērsties tiesā, un saskaņā ar tiesas lēmumu tiesu izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret Tavu un galvotāja mantu.