Klientu Skola Klientu Skola
Hipotekārais kredīts

Hipotekārais kredīts

Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas tiek nodrošināts ar Tava nekustamā īpašuma ķīlu.

Kas ir jāzin?Kas ir hipotekārais kredīts?

galvenais kritērijs kredīta piešķiršanā un tā apmēra noteikšanā ir Tavi regulārie ienākumi, to stabilitāte un pietiekamība kredītsaistību izpildei. Kredītdevējs vērtēs gan Tavus, gan Tavas ģimenes kopējos ienākumus. Tā nav tikai darba alga, bet arī visi citi regulārie ienākumi, ko vari apliecināt ar attiecīgiem dokumentiem: pabalsti, bērnu pabalsti, īres ieņēmumi, ieņēmumi no ieguldījumiem vai komercdarbības u.c.;

būtiski, lai kredīta ikmēneša maksājumi neietekmētu Tavu ierasto dzīves ritmu. Tādēļ ieteicams, lai kredīta ikmēneša maksājums nepārsniegtu 40% no Tavas ģimenes ikmēneša neto ienākumiem;

gadījumā, ja Tavi ienākumi ir nepietiekami, lai iegādātos vēlamo īpašumu, pastāv iespēja kredītu ņemt kopā ar laulāto draugu vai dzīvesdraugu, vecākiem, bērniem. Kredītdevējs izvērtēs Jūsu kopējos ienākumus, un tādējādi Jums rodas iespēja ne vien saņemt kredītu, bet saņemt arī labākus kredīta nosacījumus. Šādā gadījumā viens no Jums būs kredīta ņēmējs, kura īpašumā būs iegādājamais nekustamais īpašums un kurš parakstīs kredīta un ķīlas līgumu, savukārt otra puse būs šī kredīta galvotājs (līdzaizņēmējs);

kredītdevējs izvērtēs, vai savlaicīgi esi pildījis visas finanšu saistības līdz šim, kas veido pozitīvu vai negatīvu Tavu kopējo kredītvēsturi. Laba kredītvēsture Tev dos iespēju saņemt izdevīgākus kredīta nosacījumus. Savu kredītvēsturi Tu vari apliecināt ar dokumentiem par savām iepriekšējām vai esošajām finanšu saistībām;

Tev jāņem vērā, ka liela daļai kredītdevēju (t.sk. visām Latvijas bankām) informācija par visām Tavām saistībām ir pieejama Latvijas Bankas uzturētajā Kredītreģistrā, un tām ir tiesības ar to iepazīties, līdzko Tu esi vērsies pie iespējamā kredītdevēja ar nodomu saņemt kredītu;

kredītdevējs pievērsīs uzmanību arī tam, vai kredīts tiek ņemts sava mājokļa iegādei, kurā dzīvosiet paši, vai tāda īpašuma iegādei, kas paredzēts kā ieguldījums un kas parasti nozīmē lielāku risku;

iegādātais un ieķīlātais nekustamais īpašums Zemesgrāmatā tiek noformēts uz Tava vārda, par labu kredītdevējam tas tiek tikai ieķīlāts Tavu saistību nodrošināšanai, līdz Tu būsi atmaksājis visu kredītlīgumā paredzēto summu (t.i., kredīta pamatsummu un procentu maksājumus);

Tev jānoskaidro, kādas papildizmaksas nāksies segt kredīta noformēšanas un saņemšanas gaitā - īpašuma vērtēšanas izmaksas (no 90 līdz 200 eiro), valsts noteiktās kancelejas nodevas, zemesgrāmatas nodevas, ķīlas reģistrēšana, maksas par dažādu dokumentu sastādīšanu un apstiprināšanu pie notāra, kā arī iegādātā īpašuma apdrošināšana, kas ir jāatjauno katru gadu;

tāpat uzzini, cik liela būs vienreizējā samaksa par kredīta izsniegšanu jeb naudas resursu sagādi, parasti tie ir noteikti procenti no piešķirtā kredīta summas, Latvijas bankās tie šobrīd ir no 0.6% līdz pat 2.5% no kredīta summas (minimālā maksa noteikta vismaz 70 eiro apmērā), tādējādi, piemēram, saņemot 30 000 eiro hipotekārajā kredītā ar likmi 2.5%, Tu par šo resursu sagādi samaksāsi ap 700 eiro;

pirms Tu pieņem lēmumu, kurā valūtā ņemt aizdevumu, ieteicams izvērtēt dažādu valūtu kredīta procentu likmes, kas dažkārt mēdz ievērojami atšķirties, vēlams kredītu ņemt tajā valūtā, kurā ir Tavi ienākumi;

piemēram, aizņemoties līdzekļus ASV dolāros, Tu vari gan iegūt, ja valūtas kurss krītas, gan zaudēt, ja valūtas kurss ceļas, jo kursa svārstības var palielināt Tavu kredīta maksājumu -  ja kredīta ņemšanas dienā nacionālās valūtas kurss bija 0.7 eiro par vienu ASV dolāru, tad ikmēneša maksājuma 100 ASV dolāru apmērā faktiskais maksājums, pārrēķinot, var samazināties līdz 60 eiro, ja ASV dolāra kurss samazināsies līdz 60 centiem par dolāru, vai pieaugt līdz 79 eiro, ja pieaugs ASV dolāra kurss. Zaudējumi Tev nelabvēlīgu valūtas kursa izmaiņu dēļ var pārsniegt ieguvumu no zemākām procentu likmēm. Hipotekārais kredīts tiek ņemts uz ilgāku laiku, un tāpēc Tu nevari paļauties, ka visa hipotekārā kredīta termiņa laikā valūtas tirgū būs tikai Tev labvēlīgas tendences, tāpēc rūpīgi izvērtē valūtas risku, pirms pieņem lēmumu par kredīta valūtas izvēli.

Papildinformācija par hipotekāro kredītu:

Ar ko atšķiras fiksētā un mainīgā procentu likme?
Fiksētā procentu likme – tiek noteikta uz ilgāku laika posmu vai pat uz visu kredīta līguma termiņu. Fiksētā likme pārsvarā ir augstāka par mainīgo likmi kredītlīguma noslēgšanas brīdī, jo kredītdevējs tādējādi nodrošina sevi pret risku, ka naudas tirgū var notikt krasas pārmaiņas.

Mainīgā procentu likme – sastāv no mainīgās starpbanku procentu likmes (EURIBOR – eiro, LIBOR – ASV dolāriem) un kredītdevēja noteiktās nemainīgās papildu likmes. Šo likmi parasti pārskata reizi 1, 3 vai 6 mēnešos atkarībā no tā, kāda likme izvēlēta un noteikta kredītlīgumā. Mainīgā likme ir zemāka par fiksēto likmi kredītlīguma noslēgšanas brīdī , bet tā svārstās saskaņā ar tirgus situāciju ik pēc 1, 3 vai 6 mēnešiem, kas attiecīgi var palielināt vai samazināt Tava ikmēneša maksājuma apmēru; savukārt kredītdevēja noteiktā nemainīgā papildu likme ir atkarīga no vairākiem faktoriem - Tavu ienākumu apjoma, Tavas līdzšinējās sadarbības ar banku, kredīta/ķīlas attiecības un kredīta nodrošinājuma tirgus vērtības/

Lūk, mainīgās procentu likmes piemērs - kredītdevēja noteiktā nemainīgā likme ir 1.5 %, kurai tiek pieskaitīta 6 mēnešu EURIBOR likme 1.33, un Tava kopējā procentu likme tad būs 2.83 %. Ja fiksētā procentu likme līdzvērtīgam kredītam ir 5%, mainīgā procentu likme ir izdevīgāka, ja mainīgās likmes pārskatīšanas datumā starpbanku procentu likme ir zemāka par 3.5% (5% fiksētā likme mīnus 1.5% mainīgās procentu likmes nemainīgā daļa).

Tev ļoti rūpīgi ir jāizvēlas kredīta maksājumu grafiks, jo pastāv divi maksājumu grafiki:
Dilstošais maksājumu grafiks – izvēloties šo maksājumu, katru mēnesi tiks dzēsta vienāda summa no kredīta pamatsummas atlikuma un procenti. Pirmie kredīta maksājumi būs lielāki, nekā izvēloties vienādo maksājumu grafiku, bet pēdējie kredīta maksājumi būs krietni vien mazāki. Šis atmaksas grafiks ir Tev izdevīgāks, ja Tu jau sākotnēji vari atļauties nedaudz lielāku summu kredīta atmaksai. Izvēloties šo maksājumu grafiku, Tu kopējā termiņā samaksāsi mazāku summu procentu maksājumos.
Vienādais maksājumu grafiks – izvēloties šo maksājumu grafiku, Tu vari nodrošināties, ka Tev būs viena konkrēta maksājuma summa mēnesī, kas var nedaudz mainīties Tavas mainīgās procentu likmes maiņas periodā, tādējādi Tavs maksājums var mainīties reizi trijos mēnešos, bet tikpat labi tas var mainīties reizi gadā, jo tas ir atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku Tu esi izvēlējies fiksēt procentu bāzes likmi;

aizdevumam ar ilgāku atmaksas termiņu būs mazāki ikmēneša maksājumi, taču Tu vairāk samaksāsi kredītdevējam procentos, tomēr, ja Tev radīsies papildu brīvie līdzekļi, Tu varēsi pirms termiņa atmaksāt savu kredītu pilnībā vai arī pa daļām;

Tev ir jārēķinās, ka vidējais laiks no dokumentu iesniegšanas (pieteikums kredīta saņemšanai) bankā brīža līdz kredīta saņemšanai ir aptuveni 2-4 nedēļas: iesniegto dokumentu izskatīšana, lēmuma pieņemšana, kredītlīguma, ķīlas līguma un citu saistīto dokumentu sagatavošana un parakstīšana, dokumentu apstiprināšana pie notāra, dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā un īpašumtiesību un ķīlas tiesību reģistrācija, īpašuma apdrošināšanas noformēšana un kredīta ieskaitīšana Tavā kontā;

celtniecības vai remontdarbu kredīta gadījumā, kad Tev nav nepieciešama visa kredīta summa uzreiz, Tu vari kredīta līgumā iekļaut nosacījumu, ka kredīta summa Tev tiek izmaksāta pa daļām noteiktos laika periodos, tādējādi procentus Tu maksāsi tikai par izmantoto kredīta daļu;

pēc Tava lūguma kredītdevējs var piešķirt Tev kredīta brīvdienas, piemēram, uz diviem gadiem, tas nozīmē, ka divus gadus Tu maksāsi tikai procentus, bet pamatsummu sāksi atmaksāt tikai trešajā kredīta gadā, tas ir izdevīgi celtniecības un remontdarbu projektu finansēšanā, kad kredīta nauda tiek saņemta pa daļām;

nekustamā īpašuma iegādei ir iespējams Tavai un īpašuma pārdevēja drošībai izmantot komercbanku pakalpojumu "Darījuma konts" (Tu kā pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā savstarpēji vienojas par nepieciešamajiem dokumentiem un noteikumiem, kā arī to iesniegšanas kārtību, lai darījums notiktu).

Kas Tevi aizsargā:

Būtiskākais no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma hipotekārā kredīta ņēmējam:
8.1 pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku
(1) Kredīta devējam nav tiesību pieprasīt patērētājam, kas nav pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu:
1) izsniegtā kredīta papildu nodrošinājumu, pamatojoties uz to, ka kredīta nodrošinājumā esošā nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu dēļ;
2) jebkādas izmaksas par hipotekārā kredīta nodrošinājuma pārvērtēšanu līguma darbības laikā;
3) izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu.
(2) Ja patērētājs, kas nav pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu, to lūdz, kredīta devējam ir pienākums izskatīt patērētāja priekšlikumu par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu vai kredīta valūtas maiņu. Atteikuma gadījumā kredīta devējs sniedz patērētājam motivētu atbildi 30 dienu laikā.
(3) Šā panta otrajā daļā minētās līguma noteikumu izmaiņas nedrīkst būt patērētājam nelabvēlīgākas salīdzinājumā ar līgumā izdarāmo izmaiņu piedāvāšanas brīdī pastāvošajiem tirgus nosacījumiem. Patērētājs šā panta otrajā daļā minēto izmaiņu veikšanu ir tiesīgs prasīt ne biežāk kā vienu reizi gada laikā. Kredīta devējam nav tiesību prasīt jebkādu kompensāciju par šādu izmaiņu veikšanu, izņemot pamatotu un samērīgu maksu par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem.
(4) Par būtisku līguma pārkāpumu šā panta izpratnē uzskatāma:
1) kredīta atmaksas vai procentu samaksas maksājumu kavēšana ilgāk kā par 60 dienām vai biežāk nekā trīs reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 dienām;
2) kredīta neizmantošana kredīta līgumā paredzētajam mērķim.