Klientu Skola Klientu Skola
Overdrafts

Overdrafts

Tas ir kredītdevēja Tev piešķirts īstermiņa aizdevums kontā, kurā tiek ieskaitīti Tavi regulārie ienākumi, jo overdrafts ir samērots ar to lielumu.

Kas ir jāzin?Kas ir overdrafts?

Tava overdrafta limits tiek noteikts, ņemot vērā regulāros ienākumus. Ja, piemēram, Tava darba alga netiek pārskaitīta uz tā kredītdevēja kontu, kurā Tu vēlies saņemt overdraftu, Tev būs jāiesniedz algas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem, esošo kredītsaistību pārskats, kā arī kredītvēsture; 

piešķirot Tev overdraftu, kredītdevējs sev ietur vienreizēju naudas resursu sagādes maksu, kuras apmērs ir atkarīgs no tā cenrāža (vidēji no 1% līdz 1.5 % no overdrafta limita, bet minimālā maksa ir ap 14-15  eiro), Tava overdrafta lieluma un jūsu parakstītā līguma;

papildus tam kredītdevējs var piemērot fiksēto gada maksu par overdrafta limita izmantošanu saskaņā ar bankas cenrādi (parasti ap 7-10 eiro);

katru mēnesi datumā, kuru Tu esi izvēlējies, Tev ir jāmaksā procenti par iztērēto overdrafta daļu, kas tiek aprēķināti par faktisko dienu skaitu un iztērēto summu;

ja overdrafts netiek izmantots, bet ir tikai "drošības spilvens" Tavā kontā, tad nekādi mēneša procenti par to nav jāmaksā;

Tev ir iespēja palielināt (ja to atļauj Tavi ienākumi), samazināt vai atteikties no Tev piešķirtā overdrafta limita, vēršoties pie sava kredītdevēja un aizpildot attiecīgu iesniegumu, bet jārēķinās, ka, palielinot overdraftu, kredīdevējs var atkal pieprasīt Tavus regulāros ienākumus apliecinošus dokumentus;

ja, mainot darbavietu, Tava alga tiek pārskaitīta citam kredītdevējam vai ir Tu zaudē darbu vai arī darba samaksa tiek būtiski samazināta, kredīdevējs, izvērtējot šos riskus un saskaņā ar līgumu, var nolemt samazināt Tev pieejamā overdrafta limitu vai prasīt to atdot priekšlaikus, nepagarinot tā termiņu;

gadījumā, ja esi piešķirtā overdrafta limita daļu iztērējis un kredītdevējs ir samazinājisi Tavu limitu, jārēķinās, ka starpību starp savulaik piešķirto limitu un no jauna piešķirto limitu kredītdevējs kopā ar ikmēneša procentiem dzēsīs no Tavas kārtējās darba algas tās iemaksas dienā;

savukārt gadījumā, ja overdrafta līgums netiek pagarināts, bet viss overdrafts ir iztērēts un brīvo līdzekļu šobrīd nav, nāksies ar kredītdevēju vienoties, kādā veidā, pārformējot šo aizdevumu, un cik ilgā laikā Tu varēsi to atdot, bet jārēķinās, ka tas jau būs jauns pakalpojums ar citiem nosacījumiem un, iespējams, vēl augstākiem procentiem.