Klientu Skola Klientu Skola
Alternatīvo ieguldījumu fondi

Alternatīvo ieguldījumu fondi

Fonds ir kopēju ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šos finanšu līdzekļus apvienotu un ieguldītu tālāk īpašnieku labā saskaņā ar ieguldījumu politiku.

Kas ir jāzin?Kas ir alternatīvo ieguldījumu fondi?

Latvijā alternatīvo ieguldījumu fondus drīkst reģistrēt tikai alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldnieki, kuri saņēmuši licenci FKTK vai kādā no ES dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm.

Latvijā alternatīvo ieguldījumu fondus drīkst pārvaldīt tikai alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldnieki, kuri saņēmuši licenci FKTK vai kādā no ES dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm, vai ir reģistrēti FKTK.

Komisija tāda reģistrēta pārvaldnieka uzraudzību, kurš nedibina un nepārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, veic tikai saistībā ar pārvaldnieka reģistrācijas un informācijas sniegšanas Komisijai pienākumu izpildi.

Visi Latvijā licencētie AIF pārvaldnieki, to pārvaldē esošie AIF, kā arī reģistrētie AIF pārvaldnieki ir apskatāmi FKTK tīmekļvietnes sadaļā "Tirgus dalībnieki": Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Informācija par citās ES dalībvalstīs licencētiem AIF pārvaldniekiem, kuri ir tiesīgi Latvijā izplatīt AIF ieguldījumu daļas, ir pieejama FKTK tīmekļvietnes sadaļā "Tirgus dalībnieki": Pārvaldnieki no EEZ

• Atšķirībā no ieguldījumu fondiem, AIF ieguldījumiem nav ar likumu noteiktu ieguldījumu ierobežojumu. AIF līdzekļus drīkst investēt ne tikai regulētā tirgū tirgotos finanšu instrumentos, bet arī citos aktīvos, piemēram, nekustamajā īpašumā un komercsabiedrību kapitāla daļās atbilstoši AIF darbības noteikumu ieguldījumu politikai un ieguldījumu ierobežojumiem.


• Tāpat kā IPS arī AIF pārvaldnieks veic ieguldījumus atbilstoši apstiprinātajai ieguldījumu politikai, tam ir pienākums nodrošināt profesionālu risku pārvaldību un ievērot gādīga un rūpīga saimnieka principu.

• Tev jārēķinās, ka AIF pārvaldīšana ir par maksu, turklāt dažādiem fondiem gan pārvaldīšanas, gan citas komisijas maksas var atšķirties, tāpēc pirms kļūšanas par fonda ieguldītāju izvērtē šīs izmaksas.

IEVĒRO! AIF savas plašās un neierobežotās darbības dēļ piemīt augsts ieguldījumu riska līmenis, tāpēc ir jārēķinās ar to, ka ieguldītājam pastāv ne tikai iespēja nopelnīt vairāk nekā ieinvestējot ieguldījumu fondā, bet arī iespēja zaudēt daļu vai pat visu no sava AIF veiktā ieguldījuma.

• AIF pārvaldnieks katram fondam sagatavo darbības noteikumus ar detalizētu informāciju par fonda ieguldīšanas mērķi, ieguldījumu politiku, riska profilu, iekasējamām maksām un komisijas naudu apmēru, noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu un sadali u.c.

• AIF pārvaldniekam jānodrošina Tev bez maksas - fonda darbības noteikumi, pēdējais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats, ja tāds ir sagatavots, pēdējā aprēķinātā fonda neto aktīvu vērtība vai pēdējā aprēķinātā ieguldījumu daļas vērtība vai tirgus cena un pamatinformācijas dokumentu, ja fonda ieguldījumu daļas tiks izplatītas ieguldītājiem, kas nav profesionāli ieguldītāji.

• Pirms lēmuma par ieguldījumu AIF Tev noteikti vajadzētu konsultēties ar  kādu ieguldījumu ekspertu - vai šis fonds Tev ir piemērots.

• AIF pārvaldnieks pirms ieguldījuma veikšanas lūgs parakstīt apliecinājumu, ka Tu kā ieguldītājs spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu fondā un apzinies visus risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras esi uzņēmies.