Klientu Skola Klientu Skola
Depozitārijs

Depozitārijs

Nodrošina finanšu instrumentu un naudas norēķinus par finanšu instrumentu darījumiem.

Kas ir jāzin?Kas ir depozitārijs?

Sākotnējais reģistrs

Sākotnējo reģistru uztur Nasdaq CSD, un tas ir to personu saraksts, kuras iegādājušās akcijas par privatizācijas sertifikātiem, bet nav šīs akcijas pārskaitījušas uz savu finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Arī vērtspapīru īpašnieki Sākotnējā reģistrā tiek iekļauti divos gadījumos - uzņēmumu privatizācijas gadījumā (akcijas sākotnēji tiek ieskaitītas šajā reģistrā un akciju ieguvējs pēc tam var veikt dereģistrācijas procedūru), kā arī, ja publiskā apgrozībā tiek laistas slēgtas vērtspapīru emisijas. Personai, kurai vērtspapīri pieder un uz kuras vārda tie ir ierakstīti Sākotnējā reģistrā, pēc tam ir tiesības veikt vērtspapīru dereģistrāciju.

Akcijas, kas atrodas Sākotnējā reģistrā, vienīgi pēc akciju dereģistrācijas varēs pārdot biržā, uzdāvināt kādai citai personai, ieķīlāt un saņemt par tām uzkrātās dividendes. Vienīgā rīcība, kas ir atļauta personām, kuras nav atvērušas finanšu instrumentu kontu un nav veikušas akciju dereģistrāciju, ir piedalīšanās akcionāru sapulcēs.

Lai persona, kurai pieder akcijas, varētu brīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem - tos pārdot, ieķīlāt, dāvināt, kā arī saņemt pienākošās dividendes, akcionāram ir jāpārved akcijas no Sākotnējā reģistra uz kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atvērtu finanšu instrumentu kontu, t.i., ir jāveic vērtspapīru dereģistrācija.

Dereģistrācija

Dereģistrācija ir vērtspapīru pārskaitīšana pēc personas, kurai tie pieder, rīkojuma no Sākotnējā reģistra uz personas atvērtu finanšu instrumentu kontu pie kontu turētāja (kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā).

Vērtspapīru īpašniekam ir iespējams sev piederošās akcijas dereģistrēt arī uz citas personas finanšu instrumentu kontu.