Klientu Skola Klientu Skola
Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi

Fonds ir kopēju ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šos finanšu līdzekļus apvienotu un ieguldītu tālāk īpašnieku labā saskaņā ar ieguldījumu politiku.

Kas ir jāzin?Kas ir ieguldījumu fondi?
 • Latvijā ieguldījumu fondus drīkst reģistrēt un pārvaldīt tikai tās tikai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (IPS), kuras saņēmušas licenci FKTK vai kādā no ES dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm.

 • Visas Latvijā licencētās IPS, kurām ir tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondus Latvijā vai citā ES dalībvalstī, ir apskatāmas FKTK tīmekļvietnes sadaļā "Tirgus dalībnieki": Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

 • Informācija par citās ES dalībvalstīs reģistrētiem ieguldījumu fondiem, kuru ieguldījumu fondu apliecības ir tiesības izplatīt Latvijā, ir pieejama FKTK tīmekļvietnes sadaļā "Tirgus dalībnieki": Ārvalstu fondi

 • No licences saņemšanas brīža ikvienai IPS ir pienākums nodrošināt profesionālu risku pārvaldību un, ievērojot gādīga un rūpīga saimnieka principu, veikt ieguldījumu fonda līdzekļu investēšanu atbilstoši noteiktajai ieguldījumu politikai, tikai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atļautajos finanšu instrumentos – galvenokārt regulētā tirgū tirgotos vērtspapīros un ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus.

 • Tev jārēķinās, ka ikviena ieguldījuma pārvaldīšana ir par maksu, turklāt dažādiem fondiem gan pārvaldīšanas, gan citas komisijas maksas var atšķirties, tāpēc pirms sadarbības sākšanas izvērtē šīs izmaksas.

 • IPS katram ieguldījumu fondam sagatavo fonda prospektu, kurā sniegta detalizēta informācija par ieguldīšanas mērķi, ieguldījumu politiku, riska profilu, iekasējamām maksām un komisijas naudas apmēriem, noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu un sadali, kā arī  "Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju", Tev vajadzētu ar šiem dokumentiem iepazīties.

 • IPS jānodrošina Tev fonda prospekta un "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas" izsniegšana bez maksas pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

 • Tev ir iespējas izvēlēties konservatīvāku ieguldījumu fondu ar mazāku iespējamo peļņu vai arī ieguldījumu fondu ar augstāku riska kategoriju, kas nozīmē lielāku iespēju zaudēt ieguldītos līdzekļus, taču tajā var būt lielāka peļņa.

 • Reizēm ieguldījumu fondos var nopelnīt vairāk nekā termiņnoguldījumos, taču Tev jāņem vērā tas, ka fondā iemaksātā summas saglabāšana netiek garantēta, tās vērtība var gan pieaugt, ja fonds strādā ar peļņu, gan samazināties, ja tas negūst peļņu, un pastāv risks zaudēt daļu no sākotnējā ieguldījuma vērtības.

 • Jāņem vērā, ka cerētā peļņa nav garantēta, turklāt ieguldījumu fonda vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu ienesīgumu nākotnē.

 • Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu fondā konsultējies ar bankas, IPS vai citu ieguldījumu ekspertu - vai šis fonds Tev ir piemērots.