Klientu Skola Klientu Skola
FOREX darījumi

FOREX darījumi

Tā ir riskanta spekulēšana virtuālajā vidē ar valūtu kursu svārstībām. Starpnieks Tev piešķir darījumu limitu pret Tavu drošības iemaksu, kura segs iespējamos zaudējumus.

Kas ir jāzin?Kas ir FOREX darījumi?

Lai veiktu FOREX darījumu, Tev ir nepieciešams konts, kas atvērts licencētā bankā vai brokeru sabiedrībā, kura veiks šo darījumu Tavā uzdevumā.

Pakalpojuma sniedzējs nosaka minimālo drošības depozītu, kas Tev jāiemaksā viņa kontā, lai atvērtu valūtas tirdzniecības pozīciju uz Tava vārda.

Veicot darījumu, netiek paredzēts, ka Tu piegādāsi pārdotās valūtas summu, kā arī saņemsi nopirkto valūtas summu.

FOREX darījumu veic, Tev piešķirot darījumu veikšanas limitu jeb "virtuālu finansējumu", kura apmērs atkarībā no valūtas līdz 30 reizēm var pārsniegt Tava iemaksātā drošības depozīta apmēru.

Darījumu par ļoti riskantu padara tieši "sviras principa" izmantošana, jo pie tās pašas kursa svārstības iespējamās peļņas vai zaudējuma lielums būs 100 un vairāk reižu lielāks, nekā pērkot-pārdodot valūtu bez "sviras principa" izmantošanas.


Darījuma ietvaros Tava atklātā pozīcija (saistības piegādāt un saņemt naudas līdzekļus) vienmēr tiek slēgta, veicot pretēja virziena darījumu.

Darījumā valūtas kursu svārstību rezultātā veidojas peļņa vai zaudējumi, kas tiek iegrāmatota Tavā tirdzniecības kontā.

FOREX darījumi notiek pēc spot jeb tā saucamā "kases" principa, proti, tas paredz norēķinus tūlīt jeb divu dienu laikā, t.i., ja Tu darījuma dienas laikā neveici darījumu pretējā virzienā, dienas beigās darījums tiek pārnests uz nākamo dienu (t.s. "swap"), un Tev var nākties maksāt starpību starp procentu likmēm , kas ir noguldījumiem Tavā darījumā iesaistītajām valūtām.

Valūtu kursu svārstība +/- 1% ietvaros nav ārkārtas gadījums, bet ir raksturīga  valūtas  finanšu instrumentam arī "mierīga" tirgus apstākļos, turklāt valūtu kursi var mainīties gan dienas, gan stundas laikā, gan sekundes laikā.

Šādi darījumi, kaut arī ļoti riskanti, ir legāli, ja tos piedāvā licencēti pakalpojumu sniedzēji.

Latvijā šādus pakalpojumus drīkst sniegt ieguldījumu brokeru sabiedrības un bankas, kuras saņēmušas FKTK atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.

Tāpat ieguldījumu pakalpojumus Latvijā var sniegt  ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji no Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

Ja pakalpojuma piedāvātājs nav atrodams FKTK tīmekļvietnē, tam nav tiesību sniegt šādus pakalpojumus, un tas nozīmē, ka tā ir nelegāla komercdarbība - bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences) un netiek valstiski uzraudzīta nelicencētam pakalpojuma sniedzējam var nebūt pietiekama kapitāla, tādējādi viņš var būt  ieinteresēts veikt darījumus tikai līdz brīdim, kamēr klientiem kopumā ir zaudējumi, tiklīdz klienti  sāk pelnīt, tā pakalpojuma sniedzējs pārtrauc savu darbību, tādējādi Tu riskē nesaņemt peļņu un zaudēt drošības depozītu pat pie Tev labvēlīgām valūtu kursu svārstībām.

Ņem vērā, ka daži nelicencētie FOREX pakalpojumu piedāvātāji sākotnēji mēdz klientus pievilināt ar dažādām mācību platformām (DEMO kontiem), kurās klientiem labi veicas, tādējādi radot iespaidu, ka peļņas iespējas FOREX darījumos ir vieglas un teju garantētas, kas nav patiesība.

Ja tiek konstatēts, ka FOREX pakalpojumus Latvijā piedāvā nelicencēts uzņēmums, FKTK nekavējoties savā tīmekļvietnē publicē brīdinājumus ieguldītājiem.