Klientu Skola Klientu Skola
Subordinētie ieguldījumi

Subordinētie ieguldījumi

Tas ir Tavs aizdevums bankai ar iespēju saņemt noteiktu peļņas procentu, taču Tev jāapzinās augstais riska līmenis, šādā veidā ieguldot līdzekļus.

Kas ir jāzin?Kas ir subordinētie ieguldījumi?

Iegādājoties bankas subordinētās obligācijas vai sniedzot subordinēto aizdevumu, Tev ir lielākas iespējas pelnīt – procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā termiņa noguldījumiem vai parastām obligācijām.

Taču šiem pakalpojumiem ir arī lielāki riski nekā parastiem noguldījumiem, piemēram, bankas maksātnespējas gadījumā Tu nevarēsi pretendēt uz kompensāciju no Noguldījumu garantiju fonda, jo uz subordinētajām obligācijām un subordinētajiem aizdevumiem neattiecas valsts garantiju sistēma.

Tā kā subordinēto obligāciju/aizdevumu pirmstermiņa atmaksa nav iespējama, tas nozīmē, ka Tu nevarēsi izņemt savus līdzekļus pirms darījuma termiņa beigām.

Tomēr subordinētās obligācijas Tu varēsi pārdot citai personai, jo ir bankas, kuru subordinēto obligāciju emisija ir iekļauta tirdzniecībā biržā, un, ja ir attiecīgs pieprasījums, Tev ir iespēja pārdot savas subordinētās obligācijas pirms to dzēšanas termiņa citam investoram.

Savukārt iespējas nodot subordinēto aizdevumu citai personai būs ierobežotas.

Bankas likvidācijas procesā subordinēto obligāciju un aizdevumu atmaksa ir teorētiski iespējama, taču šīs saistības tiks pildītas tikai pēc citu kreditoru prasību izpildes, t.i., pēc tam, kad naudu no bankas mantas pārdošanas būs saņēmuši visi bankas noguldītāji, parasto obligāciju īpašnieki un citi kreditori.

Tomēr subordinēto pakalpojumu izmantotāji bankas likvidācijas gadījumā ir kreditoru rindā pirms bankas akcionāriem.


Papildu iespējas:
Kopš 2010. gada 1. jūlija Imigrācijas likums paredz iespēju iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā ārvalstu investoriem, kuri kādā Latvijas bankā (licencētā Latvijas Republikā, bet ne ārvalstu banku filiālēs, kuras šeit sniedz pakalpojumus) subordinētā kapitāla veidā ir ieguldījuši vismaz 280 000 eiro un ne mazāk kā uz 5 pieciem gadiem.