Klientu Skola Klientu Skola
Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana

Šāda apdrošināšana garantē Taviem tuviniekiem noteiktu finansiālo atbalstu Tavas nāves gadījumā, kā arī dod iespēju pašam sev uzkrāt līdzekļus.

Kas ir jāzin?Kas ir dzīvības apdrošināšana?

Dzīvības apdrošināšana ir pakalpojums, kuru piedāvā licencētas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības par noteiktu vienreizēju iemaksu jeb apdrošināšanas prēmiju vai regulārām iemaksām noteiktā laika periodā, garantējot Tev noteiktas summas uzkrāšanu un izmaksu noteiktos apstākļos vai termiņā, par kādu esat vienojušies noslēgtajā līgumā.

Kas ir jāzina?

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt jebkurā valūtā, un iemaksu lielums un biežums var tikt mainīts atbilstoši apdrošināšanas līgumā noteiktajai kārtībai.

Izvēloties dzīvības apdrošināšanu, apdrošinātājs Tev var pieprasīt medicīniskās apskates slēdzienu, turklāt medicīniskā apskate jāveic apdrošinātāja norādītajā medicīnas iestādē, un šādā gadījumā apdrošinātājs sedz visus medicīniskās apskates izdevumus.

Apdrošināšanas pieteikuma iesniegšana apdrošinātājam neuzliek Tev pienākumu obligāti noslēgt līgumu.

Apdrošināšana stājas spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā dienā, bet ne agrāk kā pēc pirmās apdrošināšanas prēmijas samaksas, ja vien līgumā nav paredzēta cita spēkā stāšanās kārtība.

Uzkrājošajā apdrošināšanā Tava gaidāmā apdrošināšanas atlīdzība ir atkarīga no iemaksu apjoma un uzkrāšanas perioda - jo agrāk tiek noslēgts līgums, jo lielāku kapitālu Tu spēsi uzkrāt.

Slēdzot līgumu, uzreiz vēlams norādīt personu, kura saņems apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu Tavas nāves gadījumā. Ja labuma guvējs nav norādīts, tad atlīdzību izmaksā personai, kuras tiesības to saņemt nosaka Latvijas Republikas likumi.

Ja esi vienojies par brīvo iemaksu grafiku, tad Tev ir iespēja pielāgot apdrošināšanas līgumu savas dzīves situācijām, piemēram, lai varētu veikt lielākus vai mazākus maksājumus vai arī izlaist tos, nav jāveic līguma pārslēgšana.

Slēdzot apdrošināšanas līgumu ar garantēto ienesīgumu, tiek noteikti uzkrājuma garantētie peļņas procenti, kurus pieskaita uzkrājumam katru mēnesi, tādējādi darbojas princips, ka pieaug procenti no procentiem.

Papildus garantētajiem peļņas procentiem Tev var piedāvāt arī papildu peļņas procentus. Tos aprēķina katra gada sākumā no uzkrātās summas. Šo procentu lielums ir atkarīgs no apdrošināšanas sabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gada laikā, un tos nosaka apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai valde.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atmaksās daļu Tava nodokļa maksājuma par apdrošinātājam iemaksāto dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju, nepārsniedz 10% no Tava gada apliekamā ienākuma, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts vismaz uz 10 gadiem, bet precīzāk par Tavu situāciju konsultāciju sniegs VID speciālisti, piemēram, šeit: Par nodokļa atmaksu.