Klientu Skola Klientu Skola

Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem

26. aprīlis, 2017 / Skolotājiem

5. Finanšu izglītības nedēļā Latvijā, klājā laists jauns dokuments iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem" (turpmāk – Kompetenču standarts). FKTK vadībā finanšu pratības partnerorganizāciju darba grupa izstrādājusi Kompetenču standartu, balstoties pasaules attīstīto valstu pieejā sabiedrības finanšu pratības pilnveides jautājumiem – OECD INFE finanšu pratības kompetenču ietvarā.

KLIENTU SKOLAS vadītāja Ieva Upleja: "Šajos trīs gados izpratne par to, ka finanšu pratība ir viena no 21. gadsimta būtiskajām kompetencēm, kas veicina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, ir pieņēmusies spēkā. Standarts būs noderīgs gan ekspertiem, kas turpmāk sniegs padomus un mācību stundas finanšu pratībā, gan tiem iedzīvotājiem, kas grasās savu pratību arvien pilnveidot, sekojot šim standartam."

Kompetenču standartā ietverti 23 finanšu pratības aspekti tematiskā dalījumā - Nauda un darījumi, Privāto finanšu plānošana un vadība, Kredīti un parādi, Risks un peļņa, Finanšu un ekonomiskā vide, nodalīts pamata snieguma līmenis, kas būtu nepieciešams ikvienam finanšu sektora klientam, no augstākā snieguma līmeņa, uz kuru iespējams tiekties finanšu pratībā. Standartu izstrādāja partneru darba grupa, kurā pārstāvēti eksperti no FKTK, Latvijas Bankas, Banku augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Aktuāru asociāciju un fondu biržu Nasdaq Riga.

STANDARTS