Klientu Skola Klientu Skola

Citi pētījumi

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja 2019

SIA "Aptauju centrs" veiktās aptaujas rezultātu kopsavilkums, FKTK&Aptauju centrs, 2019. gada 3. ceturksnis

LAFPA un augstskolas "Turība" pētījums par rīcību ar naudu, 2018

Pētījumu centrs SKDS ir noskaidrojis Latvijas iedzīvotāju uzskatus par naudu, lai noteiktu piecus izplatītākos finanšu personības tipus

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja 2014

Pēc FKTK pasūtījuma pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas visu rezultātu kopsavilkums, FKTK&SKDS, 2014, 3.cet.

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja 2015

Pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas pirmais salīdzinošo rezultātu kopsavilkums, FKTK&SKDS, 2015, 2. cet.

OECD pētījums par iedzīvotāju finanšu pratības līmeni

OECD INFE pirmajā pētījumā finanšu pratībā, kurā apkopoti 2015. gada valstu nacionālo aptauju dati, piedalījās 30 pasaules valstis ar dažādu ekonomiskās attīstības līmeni, t.sk. arī trīs Baltijas valstis

Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA. Latvijas skolēnu rezultāti finanšu pratībā.

OECD pētījuma PISA 2012 īss saturs komentāri un noderīgi materiāli.

FKTK pētījumi par iedzīvotāju finanšu pratību

Šeit vari iepazīties ar mūsu veikto interneta aptauju rezultātiem par dažādiem finanšu pratības tematiem kopš 2013. gada (sadarbībā ar pētījumu centru SKDS)