Klientu Skola Klientu Skola

Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA. Latvijas skolēnu rezultāti finanšu pratībā.

OECD PISA (Programme for International Student Assessment) ir starptautiska skolēnu (15 g.v.) novērtēšanas programma. Tiek mērītas skolēnu zināšanas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, dabas zinībās, lasīšanā. 2012. gadā notika piektais PISA pētījums. Tajā piedalījās 18 valstis, arī Latvija, un pirmo reizi PISA bija iekļauts finanšu pratības modulis. Rezultāti parādīja, ka Latvijas skolēnu kompetence finanšu jautājumos ar 501 punktu ir mazliet virs OECD vidējās atzīmes (t.i. 500). Latvijā mazāk ir tādu skolēnu, kuriem ir izcilas zināšanas – 15% (vidēji OECD valstīs – 21%). Toties Latvijā mazāk nekā citās valstīs ir skolēnu ar vājām un ļoti vājām zināšanām – 7% (vidēji OECD – 15%) finansēs.

Kopumā secināts, ka finanšu izglītības vieta Latvijas pamatskolas mācību saturā nav pietiekami izteikta un definēta, tomēr Latvijas izglītības sistēma labāk nekā vidēji OECD valstīs spēj nodrošināt vienlīdzīgas izglītības iespējas skolēniem no ģimenēm ar dažādu sociālekonomisko stāvokli.

Saites:

OECD PISA 2012 pilna publikācija "Skolēni un nauda – finanšu pratība 21. gs." (angļu val.): http://bit.ly/1yb1CZ5

Latvijas komentāri PISA 2012 rezultātiem (LU profesora A. Kangro prezentācija 09.07.2014.): http://bit.ly/1bdiGWT