Finanšu pakalpojumi

Šeit varat apskatīt temata vidējo rezultātu piecās demogrāfiskajās grupās.

Vidējais rezultāts tematam «Finanšu pakalpojumi»

 
Klientu Skola Klientu Skola

Finanšu pratības indekss

Indeksu veido iedzīvotāju finanšu pratības ikgadējās socioloģiskās aptaujas kopējais rezultāts jeb pozitīvo/negatīvo punktu summa septiņos finanšu pratības tematos, kas raksturo kopējo finanšu pratības līmeni kārtējā gadā. Papildus FKTK ir izveidojusi Latvijas mājsaimniecību finansiālo stabilitāti un ilgtspēju raksturojošu piecu statistisko indikatoru kopsavilkumu skatījumā kopš 2004. gada līdz kārtējam gadam.

PRATĪBAS INDEKSA TESTS

Nacionālas aptaujas punkti

  AKTUĀLĀS TENDENCES

  Agris Rozentāls
  Agris Rozentāls
  FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

  4 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība ir mazliet paaugstinājusies. Iedzīvotāji kļuvuši apmierinātāki ar savu finanšu situāciju, vairāk izmanto apdrošināšanas pakalpojumus, turpina veidot uzkrājumus (+2%) un mērķtiecīgāk meklē informāciju par finanšu produktiem. Par 7 procentpunktiem palielinājies to skaits, kuriem ir “drošības spilvens” vismaz 3 mēnešiem. Aizvien vairāk tiek izmantoti digitālie finanšu risinājumi.

  AKTUĀLĀS TENDENCES

  Ieva Upleja
  Ieva Upleja
  FKTK Klientu skolas vadītāja

  Pratība aug. Ģimenes savu budžetu pieskata, biežāk sakārto to rakstveidā vai elektroniski. Ir mazāk kavētu rēķinu. Teju par 10% audzis to iedzīvotāju skaits, kam ir "drošības spilvens" vismaz mēnesim. Apdrošinot riskus, izvēlamies arī uzkrāt. Tomēr esam rezervēti pret ieguldījumiem. Saglabājas bažas par to, ka daļai iedzīvotāju kredīti ir vēl lielāks slogs nekā iepriekš, un tad tiek izmantoti dārgi īstermiņa risinājumi.

  AKTUĀLĀS TENDENCES

  Ieva Upleja
  Ieva Upleja
  FKTK Klientu skolas vadītāja

  “Pirmā gada rezultāti ir atskaites punkts – ko mēs zinām par finanšu lietām un cik prātīgi ar tām rīkojamies. Redzams, ka esam kļuvuši atbildīgāki ikdienas personisko finanšu plānošanā, domājam par uzkrājumiem, bet nereti rocība vēl neatļauj tos sākt veidot, taču vissliktāk mums veicies ar finanšu plānu veidošanu savai nākotnei, t.sk. pensijas periodam.”

  0

  -76

  0

  +99

   • Indekss

   • 0

    Plānošana

   • 0

    Uzkrājumi

   • 0

    Informētība un e-drošība

   • 0

    Finanšu pakalpojumi

   • 0

    Kredīti

   • 0

    Pensijas

   • 0

    Uzdevumi

   AKTUĀLĀS TENDENCES

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

   4 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība ir mazliet paaugstinājusies. Iedzīvotāji kļuvuši apmierinātāki ar savu finanšu situāciju, vairāk izmanto apdrošināšanas pakalpojumus, turpina veidot uzkrājumus (+2%) un mērķtiecīgāk meklē informāciju par finanšu produktiem. Par 7 procentpunktiem palielinājies to skaits, kuriem ir “drošības spilvens” vismaz 3 mēnešiem. Aizvien vairāk tiek izmantoti digitālie finanšu risinājumi.

   AKTUĀLĀS TENDENCES

   Ieva Upleja
   Ieva Upleja
   FKTK Klientu skolas vadītāja

   Pratība aug. Ģimenes savu budžetu pieskata, biežāk sakārto to rakstveidā vai elektroniski. Ir mazāk kavētu rēķinu. Teju par 10% audzis to iedzīvotāju skaits, kam ir "drošības spilvens" vismaz mēnesim. Apdrošinot riskus, izvēlamies arī uzkrāt. Tomēr esam rezervēti pret ieguldījumiem. Saglabājas bažas par to, ka daļai iedzīvotāju kredīti ir vēl lielāks slogs nekā iepriekš, un tad tiek izmantoti dārgi īstermiņa risinājumi.

   AKTUĀLĀS TENDENCES

   Ieva Upleja
   Ieva Upleja
   FKTK Klientu skolas vadītāja

   “Pirmā gada rezultāti ir atskaites punkts – ko mēs zinām par finanšu lietām un cik prātīgi ar tām rīkojamies. Redzams, ka esam kļuvuši atbildīgāki ikdienas personisko finanšu plānošanā, domājam par uzkrājumiem, bet nereti rocība vēl neatļauj tos sākt veidot, taču vissliktāk mums veicies ar finanšu plānu veidošanu savai nākotnei, t.sk. pensijas periodam.”

   Mājsaimniecību finanšu stabilitāte un ilgtspēja

   Lai raksturotu Latvijas mājsaimniecību aktuālo finanšu stabilitāti un ilgtspēju, FKTK apkopo vairākus statistiskos indikatorus skatījumā kopš 2004. gada līdz kārtējam gadam. Skalas zona no +5 līdz -5 punktiem ir FKTK noteiktā t.s. zaļā zona, kas atbilst indikatoru kopsavilkuma vēlamajai vērtībai. Jo kopsavilkuma vērtība tuvinās nullei, jo mājsaimniecību finanšu situācija ir stabilāka un ilgtspēja noturīgāka.

   Kopsavilkums
   Indikatori
   • 0

   • Mājsaimniecību kredītu/noguldījumu attiecība

   • Mājsaimniecību noguldījumi (% no IKP)

   • Mājsaimniecību procentu maksājumi (% no IKP)

   • Strādājošo vidējā darba samaksa pret iepriekšējo periodu (neto)

   • Bezdarba līmenis

   • +5

   • -5

   • Kopsavilkuma vērtības zona, kas norāda stabilitātes un ilgtspējas vēlamo rezultātu

   • Indikatoru kopsavilkums

   KOMENTĀRS 2021. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

   2021. gada beigās mājsaimniecību finanšu stabilitātes rādītājs būtiski uzlabojās, ko noteica bezdarba līmeņa samazināšanās, straujš noguldījumu pieaugums, kā arī vidējās darba samaksas pieaugums. Ņemot vērā straujo energoresursu un vispārējo cenu kāpumu, kā arī pieaugošos procentu maksājumus par kredītiem, tuvākajos gados gaidāma indeksa pasliktināšanās.

   KOMENTĀRS 2020. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

   Pēc vairāku gadu uzlabojuma mājsaimniecību finanšu stabilitātes rādītājs mazliet pasliktinājās, tomēr saglabājas stabili augstā līmenī. 2020. gadā rādītāja pasliktināšanos galvenokārt noteica Covid 19 pandēmijas laikā strauji pieaugošais bezdarba rādītājs. 2020. gadā kredītportfelis būtiski nemainījās, tomēr ierobežoto patēriņa iespēju apstākļos vidēji divas reizes straujāk (gandrīz par miljardu eiro), kā iepriekšējos gados, pieauga mājsaimniecību noguldījumi . Tas uzlaboja ne tikai noguldījumu un IKP attiecību, bet arī kredītu un noguldījumu attiecību, kas jau bija ļoti zemā līmenī (mājsaimniecības kredītos saņēmušas vidēji tikai ap 70% no noguldītā apjoma).

   KOMENTĀRS 2019. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

   Mājsaimniecību finanšu apstākļi 2019.gadā turpināja uzlaboties. To veicināja, gan pēdējo 10 gadu laikā zemākais bezdarba līmenis, gan stabils un spēcīgs atalgojuma pieaugums vairākus gadus no vietas, kas rezultējies arī ievērojamā noguldījumu atlikumu kāpumā. Savukārt kredītportfelim būtiski nemainoties, uzlabojās arī kredītu un noguldījumu attiecība, kas jau iepriekšējos gados bija zemā līmenī. Zema kredītu un noguldījuma attiecība spēlē būtisku lomu krīzes situāciju pārvarēšanā, jo kopumā iedzīvotājiem uzkrājumu apmērs ir augstāks nekā uzņemto saistību apmērs.

   KOMENTĀRS 2018. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK vecākais finanšu tirgus analītiķis

   Mājsaimniecību finansiālā pašsajūta pēdējos gados arvien ir uzlabojusies, taču visos rādītājos tagad ir vērojamas ekonomikas pārkaršanas pazīmes. Uzkrājumi pieaug lēnāk nekā IKP. Nākamajā ekonomikas ciklā iespējamo korekciju dēļ, daļai mājsaimniecību uzņemtās pārlieku lielās parādsaistības, jo īpaši nesamērīgi dārgi īstermiņa aizdevumi, var radīt grūti panesamu slogu. Pērnajā gadā tēriņu ziņā ir dominējis optimisms, arī tas ir raksturīgi ekonomikas pārkaršanas periodiem.

   KOMENTĀRS 2017. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK finanšu tirgus analītiķis

   Izaugsme ir pozitīvajā virzienā, kas norāda uz aizvien labvēlīgākiem finanšu stabilitātes apstākļiem. Šo ietekmi sniedz gandrīz visi rādītāji – darba algu pieaugums, zemais bezdarba līmenis (tas gan izraisa arvien lielāku spiedienu vēl celt darba algas), nelielais procentu maksājumu slogs, ko vēl pagaidām nodrošina EURIBOR likmju stabilitāte vismaz tuvākajā nākotnē. Tomēr ņemot vērā spēcīgo Latvijas IKP izaugsmi, mājsaimniecību uzkrājumi nav auguši tikpat strauji, jābūt vērīgiem un pragmatiskiem arī tik labvēlīgos apstākļos, jo tie kaut kad noteikti mainīsies, un tad nākotne mūsu ilgtspējas rādītāju var pavērst atkal pretējā virzienā.

   KOMENTĀRS 2016. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK finanšu tirgus analītiķis

   Rādītājs pirmo reizi pārsniedz vēlamo attīstības zonu pozitīvajā virzienā. To ietekmējis gan bezdarba sarukums, gan mājsaimniecību noguldījumu pārsvars pār banku sektora izsniegtajiem kredītiem. Tomēr visbūtiskākā ietekme bijusi negatīvajai starpbanku procentu likmei eirozonā, kas samazināja arī Latvijas kredītņēmēju procentu maksājumus. Uzkrājumu veidošana drošai nākotnei tagad vissvarīgākā ir tām mājsaimniecībām, kuras ir izvēlējušās hipotekāro kredītu ar mainīgo procentu likmi. Paredzam, ka, Eiropas ekonomikai kopumā atlabstot, ilgtermiņā EURIBOR atkal kāps un palielinās šādu mājsaimniecību maksājumu slogu.

   KOMENTĀRS 2015. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK finanšu tirgus analītiķis

   Otro gadu Latvijas mājsaimniecību finanses ir vēlamās attīstības zonā. Ir sasniegts līdzsvars kredītu/noguldījumu attiecībā. Nostiprinās uzkrāšanas tradīcija. Būtiska ietekme ir zemajām EURIBOR likmēm un arī atalgojuma pieaugumam šajā ekonomiskās izaugsmes posmā, lai arī tas kļūst mērenāks. Ņemot vērā globālās tendences, kopumā Latvijas situācija šajā gadā bijusi stabila, tomēr ikviena privātai finanšu ilgtspējai nepieciešams arī turpmāk tikpat aktīvi ieguldīt ilgtermiņa pakalpojumos, t.sk. plānojot sava pensijas perioda nodrošinājumu.

   KOMENTĀRS 2014. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   Pirmo reizi kopš 2005. gada esam atgriezušies zaļajā koridorā jeb vēlamās attīstības zonā. Mājsaimniecību finanšu stabilitāti ir uzlabojis gan samērā straujais darba samaksas pieaugums, gan joprojām zemās EURIBOR likmes. Atmaksājot esošos kredītus un kopumā mazliet vairāk atvēlot noguldījumiem, šajā gadā mājsaimniecības būtiski uzlaboja kredītu/noguldījumu attiecību - 110/100, tomēr ilgtspējas nodrošināšanai straujam noguldījumu pieaugumam vajadzētu būt arī turpmākos gadus.

   KOMENTĀRS 2013. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Zemā EURIBOR likme un sarūkošais parādu slogs joprojām uzlabo mājsaimniecību finanšu stabilitāti un veicina to turpmāku ilgtspēju. Taču, lai arī pirms gaidāmās eiro ieviešanas noguldījumu apmērs komercbankās ir strauji pieaudzis, mājsaimniecību finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai ilgtermiņā iedzīvotāju uzkrājumu līmenim vajadzētu būt augstākam. ”

   KOMENTĀRS 2012. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Krītas bezdarba līmenis. Iedzīvotāju kopējais procentu maksājumu slogs pret IKP pakāpeniski mazinās, mājsaimniecību finanšu stabilitāte uzlabojas, mazinoties arī ikmēneša maksājumiem zemās EURIBOR likmes dēļ. Tomēr novirzot līdzekļus pārmērīgā parādu sloga samazināšanai, mājsaimniecību noguldījumu apmērs jau trešo gadu pēc kārtas tik pat kā nepieaug.”

   KOMENTĀRS 2011. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Atsākoties darba samaksas pieaugumam un mazinoties bezdarbam, uzlabojas mājsaimniecību finanšu stabilitāte. Iedzīvotāju pakāpeniski atmaksātie kredīti mazina kopējo maksājumu slogu pret IKP, tomēr tas ir par augstu, lai mājsaimniecības spētu atlicināt līdzekļus nepieciešamo uzkrājumu veidošanai.”

   KOMENTĀRS 2010. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Sākas pārmērīgā mājsaimniecību parādu sloga mazināšanās gan atmaksājot esošos kredītus, gan mazinoties kreditēšanas aktivitātei kopumā. Arī EURIBOR likme ir zema. Gada sākumā, sasniedzot augstāko punktu, apstājas straujais bezdarba pieaugums, un turpmāk bezdarbs pakāpeniski mazinās.”

   KOMENTĀRS 2009. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Globālās finanšu krīzes iespaidā sarūk kreditēšanas apjoms. Tādējādi mazinās iedzīvotāju procentu maksājumu slogs pret IKP, ko ietekmē arī strauja EURIBOR likmes samazināšana. Taču negaidīti augsts bezdarba pieaugums un ievērojams darba samaksas kritums pasliktina mājsaimniecību finanšu stabilitāti. Finansiālās ievainojamības līmenis ir ļoti augsts.”

   KOMENTĀRS 2008. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Līdz gada pēdējam ceturksnim kreditēšanas attīstība turpinās. Taču darba samaksas pieaugumu, kas iepriekš daļēji kompensēja arvien pieaugošo procentu maksājumu nastu pret IKP, tagad "apēd" augstais inflācijas līmenis. Mājsaimniecību finanšu stabilitāte ir būtiski apdraudēta.”

   KOMENTĀRS 2007. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Aktīvās kreditēšanas dēļ turpina pieaugt iedzīvotāju kopējo procentu maksājumu slogs pret IKP, ko veicina arī EURIBOR likmes kāpums. Kompensējošo lomu joprojām pilda darba samaksas pieaugums un ļoti zems bezdarba līmenis valstī.”

   KOMENTĀRS 2006. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Turpinās ļoti strauja kreditēšana un EURIBOR likmes pieaugums vēl palielina kopējos % maksājumus pret IKP, ko pagaidām kompensē vidējās darba samaksas straujš pieaugums. Kredītu nastai augot straujāk nekā noguldījumiem, palielinās mājsaimniecību finanšu ilgtspējas apdraudējums.”

   KOMENTĀRS 2005. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Pēc iekļaušanās ES Latvijas banku sektorā ieplūst lēti naudas resursi. Komercbankas ļoti aktīvi piedāvā pieeju lētiem kredītiem, kas veicina strauju kreditēšanas pieaugumu. Pirmie signāli, ka mājsaimniecību finansiālā ilgtspēja varētu būt apdraudēta, pārāk strauji uzņemoties kredītsaistību slogu.”

   KOMENTĀRS 2004. GADAM

   Agris Rozentāls
   Agris Rozentāls
   FKTK Finanšu tirgus analītiķis

   “Mājsaimniecību finanšu situācija ir stabila. Tomēr šajā ekonomiskās attīstības līmenī iedzīvotāju noguldījumu attiecībai pret IKP vajadzētu būt augstākai. Finanšu stabilitātes stiprināšanai ir jāveido uzkrājumi.”